Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Werkwijze IOB

IOB beschikt over een staf van ervaren onderzoekers en een eigen budget. Bij de uitvoering van evaluaties kan IOB gebruik maken van externe deskundigen met specialistische kennis van het onderwerp van onderzoek. Ten behoeve van de eigen kwaliteitsbewaking stelt IOB voorts voor elke evaluatie een referentiegroep samen waarin naast externe deskundigen ook belanghebbenden binnen en buiten het ministerie zitting hebben. Het evaluatiebeleid van IOB en de richtlijnen voor evaluaties zijn te vinden op de website.

Zoeken