Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

afgerond

Evaluation of the implementation of the Paris Declaration (Phase One)

Datum van publicatie: 
2008
Auteur(s)/Organisatie: 
IOB

The Paris Declaration on Aid Effectiveness, endorsed in March 2005, is now recognized as a landmark international agreement aimed at improving the quality of aid and its impact on development. It lays out a road-map of practical commitments, organised around five key principles of effective aid:

- Ownership by countries
- Alignment with countries' strategies, systems and procedures
- Harmonisation of donors' actions
- Managing for results, and
- Mutual accountability

Onbepaald
Status: 

La Riziculture Paysanne à l'Office du Niger, Mali, 1979-1991. Évaluation de l'appui néerlandais

Datum van publicatie: 
1992
Auteur(s)/Organisatie: 
IOB
Onbepaald

En 1991, le Service d'Examen des Opérations (IOV) de la Direction Générale de la Coopération Internationale (DGCI) des Pays-Bas a démarré trois études sur la politique et les programmes de coopération avec respectivement l'Inde, la Tanzanie et le Mali. L'évaluation du programme d'appui à la riziculture paysanne dans la zone de l'Office du Niger, surtout connu sous le nom «Arpon», fait partie de de l'étude sur la coopération entre le Mali et les Pays-Bas dont le rapport de synthèse paraîtra au cours du premier semestre de 1993.

Publicatienummer: 
256
Status: 

Fertiliser aid: Evaluation of Netherlands' fertiliser aid 1975-1993, with special reference to Bangladesh, Mali and Zambia

Datum van publicatie: 
1995
Auteur(s)/Organisatie: 
IOB
Onbepaald

In this report the results are presented of an evaluation of Netherlands' fertiliser aid in the period 1975-1993, with special emphesis on the post-1985 period. The share of fertiliser aid in total programme aid has been substantial, particilarly for Asian countries. The annual fertiliser-aid allocations peaked in 1981 when Dfl. 352 million was disbursed for the purpose, and remained important throughout the 1980s at annual levels above Dfl. 200 million. Since 1990, fertiliser aid has declined rapidly to just over Df. 20 million in 1993.

Publicatienummer: 
265
Status: 

SNV-Bénin, 1985-1995

Datum van publicatie: 
1998
Auteur(s)/Organisatie: 
IOB
Onbepaald

Ce rapport est le résultat de l'évaluation du programme de la SNV au Bénin menée par la Direction d'Évaluation de la Politique et des Opérations (IOB) du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Publicatienummer: 
272
Gerelateerde documenten: 
Status: 

Sector aid and structural adjustment: The case of sugar in Tanzania

Datum van publicatie: 
1992
Auteur(s)/Organisatie: 
IOB
Onbepaald

This study of Netherlands' aid to the sugar sector is part of a wider evaluation study on the impact of Netherlands' development assistance to Tanzania over the past ten years. Netherlands' aid to the sugar sector in Tanzania dates back to the early 1970s. The programme is one of the longest-standing and largest project activities within Netherlands' bilateral aid. It has also been one of the most controversial activities in development cooperation with Tanzania.

Publicatienummer: 
255
Status: 

Het flood action plan, Bangladesh. Een onderzoek naar aanleiding van het debat over waterbeheersing in Bangladesh

Datum van publicatie: 
1993
Auteur(s)/Organisatie: 
IOB
Onbepaald

Naar aanleiding van de overstromingen in 1987 en 1988 in Bangladesh is het Flood Action Plan (FAP) van start gegaan. De eerste fase, van 1990 tot 1995, bestaat uit 26 studies. Het FAP wordt gecoördineerd door de Flood Plan Coordination Organization en gesteund door 17 donoren, waaronder Nederland. De resultaten van de ondernomen studies zullen niet de eerste voorstellen zijn over waterbeheersing in Bangladesh. Al in de jaren vijftig werden plannen opgesteld en door de jaren heen werden vele projecten uitgevoerd in de watersector.

Publicatienummer: 
257
Status: 

Voedselhulp en ontwikkeling. Een evaluatie van de Nederlandse voedselhulp met nadruk op Sub-Sahara Afrika in de periode 1980-1989

Datum van publicatie: 
1990
Auteur(s)/Organisatie: 
IOB
Onbepaald

Voedselhulp is een van de oudste programma's binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Vanaf het begin is voedselhulp echter een zeer controversiële vorm van hulpverlening geweest.
Voedselhulp wordt enerzijds gezien als een morele verplichting van de rijke landen om mensen die in hongersnood verkeren te helpen. Anderzijds wordt gewezen op de verstorende werking die van voedselhulp zou uitgaan, met name op de lokale voedselproductie.

Publicatienummer: 
252
Status: 

Hulp of handel? Een evaluatie-onderzoek van het programma Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties

Datum van publicatie: 
1990
Auteur(s)/Organisatie: 
IOB
Onbepaald

Het Programma Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties is wellicht een van de meest omstreden programma's binnen de begroting van Ontwikkelingssamenwerking vanwege zijn dualistische karakter, namelijk enerzijds gericht zijn op het stimuleren van ontwikkelingsprocessen in het ontvangende land en anderzijds het bevorderen van Nederlandse export. In deze studie heeft de nadruk gelegen op het toetsen van de ontwikkelingsrelevantie van het programma.

Publicatienummer: 
248
Status: 

Zoeken