Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

114 resultaten voor 'Wereldbank'…

 1. rapport.pdf

  milieusector door multilaterale organisaties, zoals de Aziatische Bank en de Wereldbank, wordt onvoldoende application/pdf attached to:Sectorale Benadering thema Mileu (rapport)

  14 maart 2014 | File attachment

 2. congresbundel-afrika-ter-discussie.pdf

  Annex Miscellaneous Nederlands 978-90-5328-359-2 Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. 2008 Bijlage Grootte congresbundel-afrika-ter-discussie.pdf 1.38 MB application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Congresbundel 'Afrika ter discussie', Afrikacongres 2008)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. evaluatie-van-het-nederlandse-beleid-m.b.t.-de-westelijke-balkan-2004-2008.pdf

  Verenigd Koninkrijk VS Verenigde Staten WB Wereldbank WCC War Crimes Chamber WEU West-Europese Unie ... ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), de Wereldbank e.d. De Nederlandse (ongeoormerkte) bijdrage aan de application/pdf attached to:Regionaal en geïntegreerd beleid? Evaluatie van het Nederlandse beleid met betrekking tot de Westelijke Balkan 2004-2008

  14 maart 2014 | File attachment

 4. 273x (onterecht zonder nummer op voorkant).pdf

  Wereldbank werden enkele overeenkomsten gesloten over structurele aanpassings-maatregelen, maar over het ... algemeen zijn de uitkomsten van deze programma’s beneden de verwachtingen gebleven. De Wereldbank deed ... IMF en de Wereldbank, terwijl de internationale financiers ontevreden waren over het tempo waarin de application/pdf attached to:SNV-Nepal, 1985-1995 (Hoofdbevindingen en samenvatting, 273x)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. rapport.pdf

  programma van de Wereldbank. De efficiëntie van de uitvoering van multilaterale activiteiten is matig tot ... als om die van internationale instellingen (Verenigde Naties, Wereldbank) met over het alge meen een application/pdf attached to:Stedelijke armoedebestrijding (rapport, 319)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. terms-of-reference.pdf

  Bureau-onderzoek Case studies/interviews ILO, OECD, WCL, ICFTU, Wereldbank Bronnen in betreffende landen Vakbonden ... en Wereldbank. Het ledental van vakbonden en de bereidheid van leden om op te komen voor hun belangen application/pdf attached to:Het vakbondsmedefinancieringsprogramma - Terms of reference

  14 maart 2014 | File attachment

 7. terms-of-reference-bevordering-van-conflictvermindering-en-vredesopbouw-in-fragiele-staten-2005-–-2011.pdf

  zijn het VN-systeem, de Wereldbank en het IMF, de EU en regionale organisaties. Op nationaal niveau ... activiteiten van de VN, de Wereldbank en de EU en waar nodig maatschappelijke organisaties ondersteunen. Het ... Reintegration Program van de Wereldbank voor de Grote Meren. Belangrijke aandachtspunten, thema’s en application/pdf attached to:Terms of reference (Bevordering van conflictvermindering en vredesopbouw in fragiele staten 2005-2011)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. ToR beleidsdoorlichting energie en ontwikkelingssamenwerking.pdf

  afgesloten voor Mozambique. Ook werd de samenwerking met de Wereldbank (waarmee al contacten op het gebied ... wat betreft de planning van deze Wereldbank programma’s, die zich op dat moment nog in een ... als de Wereldbank en partnerlanden zal worden beantwoord op basis van beschikbare documentatie en application/pdf attached to:Terms of Reference Beleidsdoorlichting Hernieuwbare energie en ontwikkelingssamenwerking

  9 juli 2015 | File attachment

 9. Jaarbericht 2012 webversie.PDF

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies en ad hoc onderzoeken zi application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Jaarbericht 2012 webversie.PDF

  Bijlage Grootte Annual Report 2014 (in Dutch) 1.26 MB Annual Report 2013 (in Dutch) 1.15 MB Annual Report 2012 (in Dutch) 1.22 MB Annual Report 2011 (in Dutch) 2.14 MB IOB conducts research. The research can take the form of policy reviews (policy evaluat application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus

Rapporttype