Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

67 resultaten voor 'Vredesopbouw'…

 1. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  IOB heeft het Jaarbericht 2013 uitgebracht. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2013 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC) opgestelde criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, rele application/pdf attached to:Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  12 juni 2014 | File attachment

 2. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  Attachment Size Annual Report 2014 (in Dutch) 1.26 MB Annual Report 2013 (in Dutch) 1.15 MB Annual Report 2012 (in Dutch) 1.22 MB Annual Report 2011 (in Dutch) 2.14 MB IOB conducts research. The research can take the form of policy reviews (policy evaluat application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 3. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 4. Dutch policy on One UN in the field of rule of law – The case of Mali and MINUSMA.pdf

  (Vredesopbouw Mali) 18 March 2013. 47 Ibid. 48 House of Representatives, 9 July 2013 14 was appointed Special ... Archive MFA (multi-annual strategic planning) 13 May 2014. 55 Archive MFA (Vredesopbouw, Mali)19 April application/pdf attached to:Dutch policy on One UN in the field of rule of law – The case of Mali and MINUSMA

  4 mei 2016 | File attachment

 5. mensenrechten-en-bevordering-van-de-rechtsstaat.pdf

  Financieel Economische Zaken GMV Goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw IOB Inspectie application/pdf attached to:Evaluatie van het Nederlandse mensenrechtenbeleid in de externe betrekkingen (deelstudie mensenrechten en bevordering van de rechtsstaat)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid.pdf

  vredesopbouw zonder recht onmogelijk is. De geringe bereidheid van staten om getuigen, veroordeelden en application/pdf attached to:Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid

  10 april 2015 | File attachment

 7. Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde.pdf

  onderwerpen 45 Figuur 3.2 Uitgaven voor vredesopbouw en rechtsorde 2008-2014; verdeling over onderwerpen 46 ... Figuur 3.3 Uitgaven voor vredesopbouw en rechtsorde 2008-2014; verdeling over landen 47 Tabellen Tabel application/pdf attached to:Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde

  4 mei 2016 | File attachment

 8. de-nederlandse-inzet-in-de-vn-commissie-voor-de-rechten-van-de-mens.pdf

  Deelstudie Rapport Nederlands 978-0-5328-350-1 Evaluatie van het Nederlandse mensenrechtenbeleid in de externe betrekkingen 2006 Bijlage Grootte de-nederlandse-inzet-in-de-vn-commissie-voor-de-rechten-van-de-mens.pdf 741.98 KB application/pdf attached to:Evaluatie van het Nederlandse mensenrechtenbeleid in de externe betrekkingen (deelstudie Nederlandse inzet in de VN-commissie voor de Rechten van de Mens)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. Voorstudie landenonderzoek Burundi.pdf

  Eenheid Fragiliteit en Vredesopbouw’ (version 21-10-2010), http://portal.rp.rijksweb application/pdf attached to:Voorstudie landenonderzoek Burundi

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Selectiviteit_in_het_Nederlandse_Hulpbeleid.pdf

  vredesopbouw), waarmee de samenwerking beperkt is tot genoemde thema’s. Ten slotte financiert Ontwikkelingssamen ... programma’s ontwikkeld, resp. voor mensenrechten, vredesopbouw en goed bestuur (het GMV- programma), milieu, application/pdf attached to:Selectiviteit in het Nederlandse hulpbeleid, 1998-2004. Voorstudie voor de evaluatie van het landenbeleid en de sectorale benadering in de structurele bilaterale hulp. (IOB Werkdocument)

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus

Documenttype

Rapporttype