Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

56 resultaten voor 'Vrede en Rechtsorde'…

 1. Jaarbericht 2012 webversie.pdf

  Evaluatieprogrammering 13 Afgeronde evaluaties 14 Beleidsartikel 1: Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging ... ten en van de uitgaven; onder de artikelen 1 (‘rechtsorde en mensenrechten’) en 8 (‘cultureel profiel ... ontwikkeling’). Bij artikel 1 (‘internationale rechtsorde en mensenrechten’) is er sprake van enige toename van application/pdf attached to:Product IOB

  13 juli 2015 | File attachment

 2. Landenrapport Mexico.pdf

  mensenrechten................................................................. 19 4.3 Vrede, stabiliteit en ... beleidsintenties worden geformuleerd is dat van de versterking van de internationale rechtsorde en de eerbiediging ... Landenrapport Mexico.pdf Achtergronden, doelstellingen, uitvoering en resultaten van de Nederlandse application/pdf attached to:Landenstudie Mexico

  14 maart 2014 | File attachment

 3. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  IOB Jaarbericht 2013.pdf Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) ... Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) Verantwoorden & Leren Jaarbericht 2013 Woord vooraf Jaarbericht 2013 ... | 3 | Evaluaties van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en het buitenlandbeleid beogen een bijdrage te application/pdf attached to:Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  12 juni 2014 | File attachment

 4. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  IOB Jaarbericht 2013.pdf Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) ... Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) Verantwoorden & Leren Jaarbericht 2013 Woord vooraf Jaarbericht 2013 ... | 3 | Evaluaties van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en het buitenlandbeleid beogen een bijdrage te application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 5. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  IOB Jaarbericht 2013.pdf Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) ... Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) Verantwoorden & Leren Jaarbericht 2013 Woord vooraf Jaarbericht 2013 ... | 3 | Evaluaties van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en het buitenlandbeleid beogen een bijdrage te application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 6. Jaarbericht 2011 webversie.pdf

  politieapparaat en de omvorming van de Sudan People’s Liberation Army. Op het terrein van veiligheid en rechtsorde ... van ontwikkeling zouden bijdragen aan minder conflict en meer vrede. Hierdoor ontbrak een evenwicht ... Zuid-Soedan. Hulp bleek geen neutraal instrument. Hulp aan cruciale sectoren als veiligheid en rechtsorde was application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

 7. Jaarbericht 2011 webversie.pdf

  politieapparaat en de omvorming van de Sudan People’s Liberation Army. Op het terrein van veiligheid en rechtsorde ... van ontwikkeling zouden bijdragen aan minder conflict en meer vrede. Hierdoor ontbrak een evenwicht ... Zuid-Soedan. Hulp bleek geen neutraal instrument. Hulp aan cruciale sectoren als veiligheid en rechtsorde was application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

 8. tor_beleidsdoorlichting_private_sector_ontwikkeling.pdf

  vrede, veiligheid en ontwikkeling de kern van her hulpprogramma vormt; Groep 3 betreft landen die in ... internationaal handels- en financieel systeem en aan private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden Concept ... dat te downloaden is via www.minbuza.nl/iob/psd. 2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doelstelling application/pdf attached to:Terms of Reference Beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling

  14 maart 2014 | File attachment

 9. rapport (1).pdf

  oplaaien 2 van nieuwe brandhaarden is op veel plaatsen vrede en democratie dichterbij gekomen- opmerkelijk ... 14.4.2.2 Samenwerking per land 421 14.4.2.3 Uitgaven 425 14.4.2.4 Vrede en veiligheid 426 14.4.3 ... erking IO B Evaluaties | Inspectie O ntw ikkelingssam enw erking en B eleidsevaluatie | no. 308 application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Rapport, 308)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. congresbundel-afrika-ter-discussie.pdf

  verminderen, of onze diplomatieke inspanningen leiden tot vrede, stabiliteit en respect voor mensenrechten en ... gang besloten ligt. Waar mensen in vrijheid leven, en gelijk worden behandeld, kunnen vrede en ... 20061 2500 eb Den Haag juni 2008 A frika ter discussie H et A frikacongres 2008: B ijdragen en uitkom application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Congresbundel 'Afrika ter discussie', Afrikacongres 2008)

  14 maart 2014 | File attachment