Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

197 resultaten voor 'SNV'…

 1. beleidsreactie.pdf

  SNV, Tropenbos, WUR en ICCO en hun lokale NGO partners. De sectorale benadering verbindt zo (top-down) ... maatschappelijke organisaties en SNV. Deze programma’s versterken lokale capaciteiten om uitvoering te geven aan ... resultaatketens, samenwerking met SNV, ondersteuning van fiscale decentralisatie en versterkte accountability application/pdf attached to:Sectorale Benadering thema Mileu (beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 2. 297 Over Solidariteit en Professionalisering.pdf

  Vereniging van Steden en Gemeenschappen in Tsjechië SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie STAGE Stage application/pdf attached to:Over solidariteit en professionalisering. Evaluatie van Gemeentelijke Internationale Samenwerking (1997-2001) (rapport)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. 353 brief bij beleidsreactie Kamerbrief-inzake-verantwoorde-afbouw-van-basisonderwijs.pdf

   Uganda: Financieel draagt Nederland in 2012 en 2013 nog bij aan programma’s van SNV en UNICEF op het application/pdf attached to:Education matters: Policy review of the Dutch contribution to basic education 1999-2009 (beleidsreactie en aansluitende brief)

  14 maart 2014 | File attachment

 4. Bescheiden effecten op verduurzaming van grondstoffenketens – Review van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) 2008-2013.pdf

  vaak uitgevoerd door NGO’s zoals Solidaridad of SNV. Recentelijk is de samenwerking vaker met een application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 14 09 – Bescheiden effecten op verduurzaming grondstoffenketens. Review van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) 2008-2013

  31 oktober 2014 | File attachment

 5. ToR beleidsdoorlichting energie en ontwikkelingssamenwerking.pdf

  projecten en initiatieven van niet gouvernementele organisaties (ngo’s) en SNV waarmee positieve ervaringen ... Partnership Programma) 30.000.000 13.717.621 DME SNV (Vietnam) 6.147.000 5.627.500 DME PPP Philips 3.285.745 ... Hiertoe werd een samenwerking HIVOS-SNV aangegaan. Het International Fertiliser Development Centre is application/pdf attached to:Terms of Reference Beleidsdoorlichting Hernieuwbare energie en ontwikkelingssamenwerking

  9 juli 2015 | File attachment

 6. 415 – Country study Tanzania.pdf

  International Development Agency SNV Dutch not-for-profit development organisation SRHR Sexual and reproductive application/pdf attached to:Country study Tanzania

  28 september 2016 | File attachment

 7. Inceptierapport Systematic literature review naar de effecten van CSR.pdf

  non-profit, international development, cooperation and financing partner organisations such as SNV, PUM, BID, ... labels/certification:  Agentschap NL  CBI  SNV  NCDO Business in Development  BID Challenge  Subsidies to Dutch application/pdf attached to:Inceptierapport Systematic literature review naar de effecten van CSR

  14 maart 2014 | File attachment

 8. Ecorys-AnnexesbijinventarisatievanresultatenvanprogrammasvoorPrivateSectorOntwikkeling2003-2009.pdf

  DGIS alsmede alle PSD- evaluatierapporten van deze organisaties, met name SNV en de MFS-organisaties application/pdf attached to:bijlage voorstudie door Ecorys

  14 maart 2014 | File attachment

 9. tor-indonesia.pdf

  Domestic Biogas Programme, BIRU (HIVOS – SNV);  The multi-donor trust fund (administered by the World ... energy generation, (b) the Indonesia Domestic Biomass Programme (HIVOS- SNV). Decisive in this regard has ... is implemented by the Dutch organisation HIVOS and technically seconded by SNV. It has started its application/pdf attached to:Terms of Reference Impact evaluation Energy and Development Cooperation in Indonesia

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Riding the wave of sustainable commodity sourcing – Review of the Sustainable Trade Initiative IDH 2008-2013.pdf

  Accelerator Program in Vietnam (implemented by SNV) to provide | 15 | Summary and conclusions technical ... Specialised development organisations (like SNV or Solidaridad) led the implementation of the programmes in ... partners such as Solidaridad and SNV, project funding practice has shifted towards more in-house application/pdf attached to:Riding the wave of sustainable commodity sourcing – Review of the Sustainable Trade Initiative IDH 2008-2013

  31 oktober 2014 | File attachment