Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

380 resultaten voor 'Onderzoek'…

 1. 304 beleidsreactie.docx

  resultaten van de Nederlandse inspanningen op het gebied van onderzoek in ontwikkelingssamenwerking, op basis ... miljoen, slechts iets meer dan 3% van de totale uitgaven aan onderzoek gedurende de betrokken periode ... omvang van het rapport en de duur van het onderzoek (waarvan de voorbereidingen gestart zijn in 2003) kan application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Evaluatie van de vernieuwing van het Nederlandse onderzoeksbeleid 1992-2005 (Beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 2. 306 kwaliteit programma-evaluaties medefinancieringsprogramma.pdf

  dat de betrokken MFO’s de bevindingen van het onderzoek ter harte zullen nemen, om er vervolgens hun ... voordeel mee te doen bij de verbetering van hun toekomstige evaluatie-inspanningen. Het onderzoek is ... Prestatiegegevens en Evaluatie-onderzoek (RPE) voor de Rijksoverheid: Validiteit, Betrouwbaarheid en Bruikbaarheid. application/pdf attached to:De Kwaliteit van Programma-evaluaties in het Medefinancieringsprogramma 2003-2006 (werkdocument)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. terms-of-reference.pdf

  voorbehouden onderzoek te doen naar het functioneren van het instituut. De laatste evaluatie dateert van maart ... van de samenwerking het kweken en in stand houden van een instituut is dat: · onderzoek verricht naar ... meerjarenprogrammering voor de periode 2006-2010 is inzake opleidingen en onderzoek gekozen voor een drietal thema’s: application/pdf attached to:Samenwerking met Clingendael (Terms of reference)

  14 maart 2014 | File attachment

 4. iob---het-buitenlands-beleid-van-nederland-ten-aanzien-van-latijns-amerika---voorstudie-effectiviteit-van-economische-diplomatie.pdf

  Methoden en resultaten van onderzoek Studie uitgevoerd door Prof. dr. Peter A.G. van Bergeijk, ... Methoden en resultaten van onderzoek | 3 | Voorwoord Economische diplomatie wordt al lang beoefend en is ... gehanteerde instrumenten. Het meeste onderzoek is gedaan naar de rol van grotere landen (de G7). De literatuur application/pdf attached to:Effectiviteit van Economische Diplomatie: Methoden en resultaten van onderzoek (Voorstudie)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. 364.pdf

  van onderzoek Studie uitgevoerd door Prof. dr. Peter A.G. van Bergeijk, International Institute of ... van onderzoek | 3 | Voorwoord Economische diplomatie wordt al lang beoefend en is zeker geen nieuw ... naar gelang de onderzochte landen en gehanteerde instrumenten. Het meeste onderzoek is gedaan naar de application/pdf attached to:Effectiviteit van Economische Diplomatie: Methoden en Resultaten van onderzoek

  14 maart 2014 | File attachment

 6. Beleidsreactie.docx

  heeft in december 2012 een onderzoek afgerond naar de Nederlandse steun aan projecten op het gebied van ... onderzoek van de IOB betreft de steun aan mensenrechtenprojecten in de periode van 2008 tot 2011. De ... onderhouden. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: Verantwoording afleggen over de bestede middelen application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Beleidsreactie (Word)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. Aanbiedingsbrief beleidsreactie IOB Evaluation-of-dutch-support-to-human-rights-projects-2008-2011.pdf

  onderzoek afgerond naar de Nederlandse steun aan projecten op het gebied van mensenrechten in de periode ... kwam de nadruk te liggen op effectiviteit en selectiviteit van beleid. De periode van het onderzoek van ... onderhouden. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig:  Verantwoording afleggen over de bestede middelen application/pdf attached to:Beleidsreactie (Pdf)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. terms-of-reference.pdf

  Het onderzoek zal in ieder geval bestaan uit documentatie onderzoek en een enquête onder ... gemaakt worden van 10 MFS organisaties11 waarover diepgaander onderzoek zal plaatsvinden. Hiervoor zullen ... uitgevoerd door de IOB. De IOB zal, na het vastleggen van de Terms of Reference, het onderzoek leiden in application/pdf attached to:Maatgesneden Monitoring. ‘Het verhaal achter de cijfers’. (Terms of reference)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. rapport (1).pdf

  (1997-2001). isbn 90-5328-341-2 298 2004 Onderzoek naar de kwaliteit van in 2002 afgeronde decentrale ... Groningen en extern consultant Arend Pieper hebben aan het onderzoek meegewerkt. De begeleidingsgroep van ... Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek DMV Directie Mensenrechten en Vredesopbouw ENP European application/pdf attached to:Samenwerking met Clingendael (Rapport)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. ToR beleidsdoorlichting bescherming mensenrechten.docx

  onderzoek is beperkt tot de bevordering van de mensenrechten in het buitenlands beleid. Binnenlandse ... beleidsdoorlichtingen (in gang of nog te entameren). Het onderzoek beperkt zich tot de aandachtsgebieden die gedurende ... en hoofdvragen van het onderzoek Het doel van het onderzoek is tweeledig: Verantwoording afleggen application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment