Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

380 resultaten voor 'Onderzoek'…

 1. Literatuuronderzoek Publiek-Private Partnerschappen

  ontwikkelingslanden. Het is een onderzoek naar wat in de internationale literatuur te vinden is over de effecten van ...

  24 mei 2013 | News

 2. Voedselhulp en ontwikkeling. Een evaluatie van de Nederlandse voedselhulp met nadruk op Sub-Sahara Afrika in de periode 1980-1989

  voedselhulpacties. Ook de IOV heeft zich in het verleden incidenteel beziggehouden met onderzoek van voedselhulp. In ... monitoring-onderzoek uitgevoerd van bilaterale voedselleveranties aan drie landen: Mali, Peru en Zambia. Nimmer is ... door de IOV besloten tot een samenvattend evaluatie-onderzoek van het Nederlandse voedselhulpbeleid. ...

  | Publicatienummer: 252 - Publicatiedatum: 1990

 3. Volkshuisvesting Aruba. Een evaluatie van het huisvestingsprogramma van de Fundashon Cas pa Communidad Arubano (FCCA), 1979-1989

  verder zouden moeten ontwikkelen. De evaluatie speelt direct in op deze problematiek. Het onderzoek is ... waren betrokken en medewerking aan het onderzoek hebben verleend. Bovenal geldt dit voor de bewoners van ...

  | Publicatienummer: 249 - Publicatiedatum: 1990

 4. Evaluatie van de vernieuwing van het Nederlandse onderzoeksbeleid 1992-2005

  Nederlandse inspanningen op het gebied van onderzoek in ontwikkelingssamenwerking, op basis van het ...

  | Publicatienummer: 304 - Publicatiedatum: 2007

 5. Vrouwen in Kenia en de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1985-1995

  verschijnt. Het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet maakt deel uit van de evaluatie van het beleid op ...

  | Publicatienummer: 268 - Publicatiedatum: 1998

 6. Positie IOB

  met de verantwoordelijke directeuren-generaal. Alleen IOB is bevoegd de methoden van onderzoek en de ...

  22 december 2014 | Pagina

 7. Product IOB

  beleidsuitvoering als van beleidsevaluaties. Ad hoc onderzoek wordt incidenteel door IOB uitgevoerd op verzoek van ...

  22 juli 2016 | Pagina

 8. Een uitgebreid Europabeleid. Evaluatie van het Nederlandse beleid inzake de toetreding van Midden-Europese landen tot de Europese Unie 1997-2003

  worden de uitkomsten van het onderzoek naar de totstandkoming en uitvoering van het Nederlandse beleid ... gepresenteerd. Het onderzoek omvat zowel een retrospectieve procesevaluatie als een productevaluatie. De ...

  | Publicatienummer: 299 - Publicatiedatum: 2005

 9. Rundveehouderij. Ervaringen van Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van rundveehouderij opgedaan in de periode 1978-1984

  individuele rundvee-houderij-rapporten een samenvattend overzicht te maken. Het onderzoek is gebaseerd op een ... heeft het onderzoek een voorlopig karakter. Het is veeleer een illustratieve, explorerende studie, ...

  | Publicatienummer: 220 - Publicatiedatum: 1987

 10. Nederlands schuldverlichtingsbeleid 1990-1999

  Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie voor een onafhankelijk onderzoek naar de manier ... rapporten. De voorliggende publicatie bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de totstandkoming en ...

  | Publicatienummer: 291 - Publicatiedatum: 2002