Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

380 resultaten voor 'Onderzoek'…

 1. samenvatting.pdf

  onderzoek bestrijkt (2004 t/m 2006) is bijna € 980 miljoen besteed aan deze onderwerpen. De doorlichting is ... gezondheidssector. Ook de opvang van de gevolgen van aids wordt onvoldoende aan de orde gesteld. Een onderzoek naar ... bijgedragen, hoewel de omvang van deze bijdrage niet goed is vast te stellen. Een onderzoek naar de application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids (samenvatting)

  14 maart 2014 | File attachment

 2. iob-nieuwsbrief-nederlands.pdf

  (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verricht onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, ... De kwaliteit van het IOB onderzoek wordt gewaarborgd middels systematische en transparante ... 22.000. In het onderzoek bleek 40 procent hiervan te zijn aangelegd in gebieden waar er nog geen was, maar application/pdf attached to:Impactevaluatie drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Benin (nieuwsbrief)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. Impactevaluatie Baarmoederhalskankerprogramma Nicaragua.pdf

  onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie en consistentie van het Nederlandse ... voor de verbetering van beleidsvoering. De kwaliteit van het IOB-onderzoek wordt gewaarborgd middels ... vrouwspecifieke ziektes behandelen. Onderzoek naar en behandeling van baarmoederhalskanker en het verzamelen van application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief #13 01

  14 maart 2014 | File attachment

 4. beleidsreactie.pdf

  · onderzoek verricht naar internationale vraagstukken en het inzicht daarin verdiept; · aan de Nederlandse ... denktank varieert. Er wordt te weinig strategisch onderzoek naar lange termijn kwesties verricht en de ... van strategisch onderzoek naar lange termijn kwesties niet. De evaluatie bevat tevens negen application/pdf attached to:Samenwerking met Clingendael (Beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. Terms of Reference IOB evaluatie NCDO.pdf

  en entameerde onderzoek op het gebied van internationale samenwerking. Daarnaast functioneerde NCDO ... onderzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verrichten van onderzoeken en het in kaart brengen van het ... debat over internationale samenwerking, alsook onderzoek naar de effectiviteit van activiteiten op het application/pdf attached to:Terms of Reference evaluatie subsidie aan NCDO

  22 september 2014 | File attachment

 6. ToR Evaluatie NL PD.pdf

  en evaluatievragen 5. Onderzoeksmethode 6. Middelen 7. Organisatie van het onderzoek 8. Tijdschema ... PD-interventies Bijlage 3 hulpmiddel doel- en krachtenveldanalyse Bijlage 4 literatuur en onderzoek overzicht ... in Quadrennial Diplomacy 2 Ander onderzoek, w.o. Banks “CDP perspectives on public diplomacy” application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie

  17 februari 2015 | File attachment

 7. Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid.pdf

  straffeloosheid. De afbakening van het onderzoek wordt verder uitgewerkt in paragraaf 5. De ontwikkeling van de ... expertise ter beschikking gesteld aan staten voor onderzoek ten behoeve van de rechtsgang bij ernstige ... plausibiliteit. 5 Afbakening onderzoek De evaluatie beslaat de periode 2009-2014. De keuze voor deze periode application/pdf attached to:Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid

  10 april 2015 | File attachment

 8. B85_617412_13 07_Publiek-Private Partnerschappen_Web.pdf

  onder- Achtergrond IOB voert op dit moment onderzoek naar de effecten van het beleid dat het Ministerie ... samenwerking In de literatuur kom je vele verschillende definities tegen van PPP’s. Voor dit onderzoek is ... beleid wordt gebruikt. Deze elementen zijn beschreven in de tekstbox hieronder. Uit het onderzoek blijkt application/pdf attached to:IOB Studie Nieuwsbrief # 13 07 - Publiek-Private Partnerschappen in ontwikkelingslanden. Een systematisch literatuuronderzoek

  14 maart 2014 | File attachment

 9. B85_621538_IOB Nwsbr_13 11_Belastingbeleid_Webversie.pdf

  buitenlandse Een ander onderzoek laat zien dat investeringen via Nederlandse schakelmaatschappijen in de ... studies van SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen), Oxfam Novib en SEO Economisch ... Onderzoek komen tot bedragen die variëren van ongeveer EUR 150 tot 550 miljoen per jaar. De negatieve application/pdf attached to:IOB Studie Nieuwsbrief # 13 11 – Nederlands belastingbeleid kan nadelig zijn voor ontwikkelingslanden

  14 maart 2014 | File attachment

 10. 299 iob-samenvatting-een-uitgebreid-europabeleid.pdf

  toetreding c. Toetredingsondersteuningsbeleid d. Sectorbeleid Het onderzoek omvat zowel een retrospectieve ... van € 108 miljoen. IOB heeft voor deze evaluatie onderzoek gedaan in Hongarije, Litouwen, Polen en ... Roemenië. Het onderzoek richtte zich op zes verschillende sectoren. Hoofdbevindingen 1. De samenhang in het application/pdf attached to:Een uitgebreid Europabeleid. IOB Informatieblad (samenvatting)

  14 maart 2014 | File attachment