Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

195 resultaten voor 'Onderwijs'…

 1. iob-nieuwsbrief-11-05.pdf

  uitgegeven. Vooral op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en drinkwatervoorziening is vooruitgang application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief #11 05

  14 maart 2014 | File attachment

 2. beleidsreactie-drinking-water-supply-fayoum-policybrief.pdf

  water) voor deelname van meisjes aan onderwijs, voor voedselvoorziening en voor het genereren van extra application/pdf attached to:Impact Evaluatie: Drinking water supply and sanitation programme supported by the Netherlands in Fayoum Governorate, Arab Republic of Egypt, 1990-2009 (Beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. 356 beleidsreactie Kamerbrief-bij-de-beleidsdoorlichting-begrotingssteun-en-begrotingssteun-zambia.pdf

  onderwijs en gezondheidszorg en verhoogde toegang tot deze publieke diensten.  Ontvangende landen hebben application/pdf attached to:Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

 4. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 11 12 Begrotingssteun Zambia.pdf

  terreinen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en landbouw maakten individuele donorprojecten (deels) plaats application/pdf attached to:IOB Nieuwsbrief 11 12

  14 maart 2014 | File attachment

 5. kamerbrief-inzake-iob-beleidsdoorlichting-humanitaire-hulp-2009-2014.pdf

  Het gaat dan met name om investeringen in onderwijs en werkgelegenheid, zodat vluchtelingen voldoende ... aan gastgemeenschappen en gastlanden, investeringen in onderwijs, het creëren van werkgelegenheid, het ... samenwerking met de gemeente Amsterdam gestart met een programma om de lokale sociale (onderwijs application/pdf attached to:Beleidsreactie

  20 januari 2016 | File attachment

 6. 307.pdf

  voor samenwerking op het gebied van onder- wijs (voorheen: Coördinatie Rusland Onderwijs Samenwerking) ... Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Lijst van afkortingen 9 B eleid sd oorlich tin g seksu ele en rep rod ... belang van onderwijs. Het Caïro-programma is herbevestigd tijdens de VN-Millennium Summit in 2005. Voor application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids (rapport, 307)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. beleidsreactie.pdf

  (bijvoorbeeld ‘recht op onderwijs’) en dat in de politieke dialoog meer aandacht aan ESC-rechten geschonken kan ... onderwijs) worden geadresseerd en cruciale mensenrechtenelementen zoals non-discriminatie, participatie en application/pdf attached to:Evaluatie van het Nederlandse mensenrechtenbeleid in de externe betrekkingen (beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. samenvatting.pdf

  voor een concrete sector (bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg), waarna donoren in onder- ling ... dat de publieke dienstverlening (met name in onderwijs) sterk is uitgebreid. Maar de keerzijde ervan application/pdf attached to:Sectorale Benadering (IOB Informatieblad)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. Jaarbericht 2012 webversie.PDF

  ‘Minder pretentie, Meer ambitie’ (2010). Sociale programma’s voor onderwijs en gezondheidszorg kunnen application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Jaarbericht 2012 webversie.PDF

  ‘Minder pretentie, Meer ambitie’ (2010). Sociale programma’s voor onderwijs en gezondheidszorg kunnen application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment