Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

389 resultaten voor 'NA'…

 1. rapport.pdf

  evaluatie was na te gaan welke resultaten met de gefinancierde projecten zijn behaald en of deze hebben ... resultaten in projectuitvoering en worden na afloop van de projectuitvoering | 4 | Voorwoord ook vaker ... bilaterale relaties tussen Nederland en Suriname na de onafhankelijkheid 35 3.2 Het ontstaan en de vormgeving application/pdf attached to:Rapport (361)

  14 maart 2014 | File attachment

 2. 306 kwaliteit programma-evaluaties medefinancieringsprogramma.pdf

  ervan was na te gaan in hoeverre de programma-evaluatie-onderzoeken die vijf van de zes ... van slecht via matig en redelijk tot goed. De beoordelingen zijn tot stand gekomen na overleg tussen ... en de discussie daarover centraal stond. Na eventuele aanpassing van concept- scores werden de application/pdf attached to:De Kwaliteit van Programma-evaluaties in het Medefinancieringsprogramma 2003-2006 (werkdocument)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. 291 iob-nederlands-schuldverlichtingsbeleid-1990-1999.pdf

  ligt in hoofdstuk 3 de nadruk ligt op de vorming van het beleid en de financiering ervan. Na een ... committeringen, getoetst. Na deze behandeling van het algemene kader is Deel II van het rapport met de laatste ... hoofdstuk 6 de multilaterale schuldenproblematiek en de Nederlandse reactie erop aan de orde. Na een application/pdf attached to:Nederlands Schuldverlichtingsbeleid 1990-1999 (rapport, 291)

  14 maart 2014 | File attachment

 4. 272x (onterecht zonder nummer op voorkant).pdf

  Tot het einde van de jaren ’80 werkte SNV-Benin samen met Beninese overheidsorganisa- ties. Na een ... hebben geprobeerd te introduceren, zijn de resultaten, min of meer verdwenen na hun vertrek. De kans op ... deze evaluatie is om na te gaan in hoeverre de algemene doelstelling van SNV om bij te dragen aan de application/pdf attached to:SNV-Benin, 1985-1995 (Hoofdbevindingen en samenvatting, 272x)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. bijlage-7.pdf

  Deelstudie Rapport Engels 90-5260-212-3 EU mechanisms that promote policy coherence for development Bijlage Grootte rapport-7.pdf 2.78 MB application/pdf attached to:Evaluation of the EU Institutions & Member States' Mechanisms for Promoting Policy Coherence for Development

  14 maart 2014 | File attachment

 6. Internationale business support – vijf case studies.pdf

  eventueel zetten in het doelland. Overigens monitort UBIFRANCE wel wat er gebeurt na afloop van ... development (na matchmaking) x x x x 3.6 Organisatie De organisatievormen van de bestudeerde BSO-netwerken ... dachten van te voren niet goed na over wat ze precies wilden weten. Ook maakten bedrijven vaak geen of application/pdf attached to:Internationale business support – vijf case studies – vergelijkingsmateriaal voor de evaluatie van de NBSO's

  5 september 2014 | File attachment

 7. terms-of-reference.pdf

  veranderde na een externe evaluatie in 1996 en het programma werd geïntegreerd in het onderzoeksprogramma. In ... Als regel geldt dat interviews worden gehouden na het betreffende dossieronderzoek aan de hand van een ... reference. De definitieve versie zal worden geschreven na voltooiing van alle deelstudies. De evaluaties in application/pdf attached to:Evaluatie van de vernieuwing van het Nederlandse onderzoeksbeleid 1992-2005 (Terms of Reference)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. samenvatting.pdf

  zich, na twee jaar studie, in volledige onafhankelijkheid een oordeel gevormd over het Nederlandse ... na een lange periode van kapitaal- vlucht, nieuwe buitenlandse investeerders aan en ook vormen de ... situatie in de meeste postconflict- landen breekbaar is. Een derde belangrijke ontwikkeling is dat na de application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Samenvatting)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. rapport.pdf

  stedelijk beleid heeft betrekkelijk kort bestaan. Na de opheffing eind jaren negentig van het speciaal ... Cities 2006/7 vat VN-Habitat 2 na dertig jaar inspanningen de voornaamste problemen op het gebied van ... miljoen inwoners de op een na grootste stad 5 UN-Habitat (2006a) Ibidem. 6 UNFPA (2007) UNFPA State of the application/pdf attached to:Stedelijke armoedebestrijding (rapport, 319)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Casestudie 4 bij IOB 395_Sixpack inzake economisch bestuur_2014_DEF.pdf

  werd uiteindelijk te streng bevonden; alle lidstaten, op Finland en Luxemburg na, overtraden de ... om de regelgeving te herzien en na te denken over nieuwe vormen van macro-economische application/pdf attached to:Nederland en de onderhandelingen over het sixpack inzake economisch bestuur – Casestudie 4

  17 december 2014 | File attachment