Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

13 resultaten voor 'NA'…

 1. Onderzoek naar de samenwerking tussen Mali en Nederland 1994-1998

  afgerond 2000 IOB Deze evaluatie beoogt na te gaan of het Nederlandse programma voor hulp aan Mali ...

  | Publicatienummer: 285 - Publicatiedatum: 2000

 2. Begrotingssteun: Resultaten onder voorwaarden- Doorlichting van een instrument (2000-2011)

  democratische controle verbeterden eveneens. Maar het instrument is niet geschikt om grote hervormingen na te ...

  | Publicatienummer: 369 - Publicatiedatum: 2012

 3. Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp 2009-2014

  miljard aan humanitaire hulp. Deze beleidsdoorlichting gaat na wat er van de Nederlandse doelstellingen en ...

  | Publicatienummer: 406 - Publicatiedatum: 2015

 4. Voorkomen is beter dan genezen. Evaluatie over Nederland en de WHO (2011-2015)

  Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014-2015. In deze evaluatie gaat IOB na wat de Nederlandse inzet is geweest bij ...

  | Publicatienummer: 414 - Publicatiedatum: 2016

 5. Agenda 2000: Hoe Nederland onderhandelt met Europa

  overtrof de verwachtingen. Na afloop zijn daarover door de onderhandelaars zelf veel verklaringen gegeven. ...

  | Publicatienummer: 290 - Publicatiedatum: 2001

 6. Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking.

  afgerond 2008 IOB De integratie van het buitenlandse beleid na de herijkingsoperatie en de ...

  | Publicatienummer: 308 - Publicatiedatum: 2008

 7. Primus inter pares. Een evaluatie van het Nederlands EU-Voorzitterschap 2004

  afgerond 2008 IOB Een evaluatie van dit voorzitterschap is – ook na de op stapel staande ...

  | Publicatienummer: 314 - Publicatiedatum: 2008

 8. Ziekenhuisgezondheidszorg. Samenvattend rapport inzake Nederlandse activiteiten op het gebied van ziekenhuisgezondheidszorg 1975-1985

  Na een schets van de gezondheids(zorg)problematiek in ontwikkelingslanden, een samenvatting van ...

  | Publicatienummer: 239 - Publicatiedatum: 1987

 9. Het flood action plan, Bangladesh. Een onderzoek naar aanleiding van het debat over waterbeheersing in Bangladesh

  te geven over het omvangrijke debat over het FAP en na te gaan of de kritiek aanleiding zou moeten ...

  | Publicatienummer: 257 - Publicatiedatum: 1993

 10. Van Projecthulp naar Sectorsteun. Evaluatie van de sectorale benadering 1998-2005

  begrotingshulp. Deze uitgangspunten zijn ook terug te vinden in de notitie Aan Elkaar Verplicht, die na de ...

  | Publicatienummer: 301 - Publicatiedatum: 2006

Publicatiestatus