Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

231 resultaten voor 'Milieu'…

 1. Jaarbericht 2014.pdf

  Milieu Landbouw Water en energie Humanitaire hulp Macrosteun SRGR Gezondheidszorg Onderwijs Figuur application/pdf attached to:Product IOB

  29 mei 2015 | File attachment

 2. rapport (1).pdf

  PVV Partij Voor de Vrijheid RMC Rotterdams Milieu Centrum SUJ [Programma] Stage/Uitwisseling Jongeren ... Atalanta van het Rotter- dams Milieu Centrum (RMC) en Project 0132 ST 2006-3: Ontwikkel jezelf, ontwikkel application/pdf attached to:Xplore (Rapport)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. Landenrapport Mexico.pdf

  sectoren. Zo identificeert het jaarplan 2006 als kansrijke sectoren water, energie, milieu, infrastructuur, ... gebied van energie en milieu (klimaatverandering). Derhalve is volgens de ambassade intensievere application/pdf attached to:Landenstudie Mexico

  14 maart 2014 | File attachment

 4. B85-620779_IOB STUDY 385 EN WEB.pdf

  Deelstudie Rapport Engels 978-90-5328-446-9 Economic diplomacy in practice: An evaluation of Dutch economic diplomacy in Latin America oktober, 2013 2013 Bijlage Grootte IOB Study 385 1.72 MB application/pdf attached to:Economic diplomacy in practice: An evaluation of Dutch economic diplomacy in Latin America

  14 maart 2014 | File attachment

 5. beleidsreactie.pdf

  Commissaris voor Milieu wordt een mechanisme voor rampenrespons binnen en buiten de EU opgebouwd, dat in derde application/pdf attached to:Dutch Humanitarian Assistance (beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid.pdf

  rechtsbeginselen, jurisprudentie en doctrine.2 Deze regels hebben betrekking op vrede en veiligheid, handel, milieu application/pdf attached to:Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid

  10 april 2015 | File attachment

 7. 344.pdf

  compagnie pétrolière occidentale autorisée à exploiter le gisement. Au milieu des années soixante-dix, le ... juridiques claires faisaient défaut. Réajustements Dès le milieu des années quatre-vingt, le Nigéria a été application/pdf attached to:Evaluation de l'accord de 2005 relatif á l'allègement de dette entre le Club de Paris et le Nigéria (Version Abrégée, 344)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. bijlage.pdf

  de beleidsinstrumenten. De beleids- terreinen waren: politiek, economie, sociaaleconomie, milieu ... beheer van natuurlijke hulp- bronnen, milieu en water. De notitie geeft aan dat er speciale aandacht zal ... integreren van het milieu op alle niveaus van besluitvorming en-uitvoering. In Afrika spitst de application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Bijlagen)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. Ecorys-inventarisatievanresultatenvanprogrammasvoorPrivateSectorOntwikkeling2003-2009.pdf

  Deelstudie Rapport Nederlands Op zoek naar focus en effectiviteit – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005-2012 december, 2010 2010 Bijlage Grootte Ecorys ==> Inventarisatie van de resultaten van Programma� application/pdf attached to:Voorstudie door Ecorys: Inventarisatie van de resultaten van programma's voor Private Sector Ontwikkeling 2003-2009

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Landenrapport Brazilië.pdf

  specifieke, maar belangrijke zaken als internationale handel en financiering, milieu en klimaat, application/pdf attached to:Landenstudie Brazilië

  14 maart 2014 | File attachment