Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

231 resultaten voor 'Milieu'…

 1. Beleidsreactie evaluatie eerste fase Verklaring van Parijs.docx

  resultaten ook zichtbaar dienen te worden gemaakt op transversale thema’s zoals gender en milieu. Dat stelt ... rekenschap vragen of die een bepaalde lobby (e.g. gender, klimaat, milieu etc.) voeren. De Nederlandse application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Beleidsreactie evaluatie eerste fase Verklaring van Parijs

  14 maart 2014 | File attachment

 2. Kabinetsreactie IOB evaluatie Latijns-Amerika.pdf

  toezicht op het gebied van milieu. Certificering is succesvol als aanjager van maatregelen om duurzame ... armoedebestrijding, milieu- en klimaatbeleid zijn betrokken. De overheid heeft zich als makelaar tussen de partijen application/pdf attached to:Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

 3. Terms of Reference Evaluatie Matra Oostelijk Partnerschap.pdf

  democratie, rechtsstaat en mensenrechten, goed bestuur, economie, milieu e.d.). In reactie op de oprichting ... onderwijs- volkshuisvesting- cultuur- milieu- biodiversiteit Met betrekking tot de landen van het Oostelijk ... uitgaven zijn: Milieu (15%), Welzijn (13%), Voorlichting en Media (13%), Mensenrechten en minderheden application/pdf attached to:Evaluatie van het Matra-programma in de landen van het Oostelijk Partnerschap 2008-2014 – Terms of Reference

  5 maart 2015 | File attachment

 4. samenvatting.pdf

  energie, gezondheid en milieu, sectoren die deels wel aan de orde komen in sommige deelstudies. Buiten deze ... mensenrechten en vredesopbouw (GMV), twee landen voor milieu (Kaapverdië en Senegal), waren er drie ... beleidsstukken voor thema’s zoals goed bestuur, basis- onderwijs, water, klimaat, milieu, mensenrechten, application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Samenvatting)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. 367.pdf

  Integratie Europa DME Directie Milieu, Water, Klimaat en Energie (BZ) DMH Directie Mensenrechten, Goed ... I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu IBO Investeringsbeschermingsovereenkomst IEA ... milieu en de emissie van CO 2 geen deel uitmaken van de energieprijs. De probleemanalyse in de application/pdf attached to:Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid - Beleidsdoorlichting 2006-2010

  14 maart 2014 | File attachment

 6. beleidsreactie.pdf

  UNCTAD op investeringen, mededinging en het thema handel en milieu, vind ik het van belang dat UNCTAD application/pdf attached to:Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

 7. beleidsreactie.pdf

  terreinen die van invloed kunnen zijn op ontwikkelingslanden, zoals handel, landbouw, migratie, milieu, etc. application/pdf attached to:Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

 8. nieuwsbrief-evaluatie-van-de-benelux-unie-samenwerking-vanuit-nederlands-perspectief[1].pdf

  zich geleidelijk uit naar andere beleidsterreinen, zoals landbouw, energie, milieu en klimaat, application/pdf attached to:Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief. IOB Evaluatie Nieuwsbrief #12 08.

  14 maart 2014 | File attachment

 9. iob-tor-beleidsdoorlichting-energievoorzieningszekerheid.pdf

  2011 van BZ. De directie Milieu en Energie (DME) heeft de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en ... en milieu bespreekbaar en hanteerbaar maakt. In het Verdrag is een algemeen beginsel van vrije ... Energie, Milieu en Water (DME, voorheen Directie Economische en Ecologische Samenwerking, DES) is binnen BZ application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting energievoorzieningszekerheid - Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment

 10. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 15 04 – Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004-2014).pdf

  voor milieu en klimaat spelen nauwelijks een rol in de afwegingen. Impact – De impact van application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 15 04 – Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004-2014)

  24 november 2015 | File attachment