Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

231 resultaten voor 'Milieu'…

 1. Onderwerpen (alfabetisch)

  Mensenrechten Migratie Milieu NAVO NBSO Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's) Noodhulp OESO Onderwijs ...

  26 november 2015 | Pagina

 2. Op zoek naar nieuwe verhoudingen: Evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika

  Nederlandse beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben – Voorstudie Duurzame ontwikkeling en milieu ...

  | Publicatienummer: 382 - Publicatiedatum: 2013

 3. kst-30800-V-6.pdf

  milieu en armoede, of in ieder geval geen negatieve effecten. De belangrijkste conclusie is dat de ... milieu) echter minder relevant dan gehoopt. De projecten hebben in het algemeen een licht positieve dan ... met als doel het stimuleren van projecten met een positief resultaat voor het milieu. MILIEV kende application/pdf attached to:Beleidsreactie op evaluatie ORET/MILIEV in China

  14 maart 2014 | File attachment

 4. ToR beleidsdoorlichting energie en ontwikkelingssamenwerking.pdf

  van € 500 miljoen5 voor duurzame energie in ontwikkelingslanden. De beleidsnotitie ‘Milieu en ... miljoen bovenop de 0.8% BNP voor ODA. 6 Beleidsnotitie milieu en ontwikkelingssamenwerking. Directie ... Milieu en Water, Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aangeboden aan de Tweede Kamer 10 september 2008. application/pdf attached to:Terms of Reference Beleidsdoorlichting Hernieuwbare energie en ontwikkelingssamenwerking

  9 juli 2015 | File attachment

 5. B85_13 04_ Hernieuwbare energie_NL_WEB.pdf

  urbane levensstijl. De impact op het milieu is niet eenduidig Op het platteland en in de stedelijke ... Buitenlandse Zaken | april 2013 | 13BUZ616816|N het milieu of op het klimaat waar te nemen zijn of juist niet. ... Voor de beoordeling van de impact op milieu en klimaat is het belangrijk om de hele levenscyclus van application/pdf attached to:IOB Studie Nieuwsbrief # 13 04 - Toegang en Impact van Hernieuwbare Energie

  14 maart 2014 | File attachment

 6. terms-of-reference.pdf

  speerpuntprogramma milieu werd een zelfstandige directie. Binnen dit programma werden vele initiatieven uitgevoerd op ... het terrein van het stedelijke milieu. De overige twee speerpuntprogramma’s (vrouwen en onderzoek) ... informeel basisonderwijs) · Milieu (water en sanitatie, afvalverwerking en riolering, luchtvervuiling, application/pdf attached to:Stedelijke armoedebestrijding (Terms of reference)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. terms-of-reference.doc

  de schadelijke invloed die menselijk handelen op het milieu heeft of kan hebben. De volgende ... armoedebestrijding en milieu als gegeven werd gehanteerd. Tevens werd in deze nota de formulering van het ... proces van ontbossing en aantasting en degradatie van het milieu wordt beëindigd”. Daartoe zet het RTR application/msword attached to:Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment

 8. Kabinetsreactie IOB-evaluatie NL en de WHO (2011-2015).pdf

  Volksgezondheid en Milieu ondersteunt de eilanden bij de implementatie. De Ebola-uitbraak heeft ook in Nederland ... Welzijn en Sport aangeboden gekregen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt met experts ... landen.- Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal een officieel samenwerkend centrum van de application/pdf attached to:Kabinetsreactie

  19 juli 2016 | File attachment

 9. rapport-benin-frans.pdf

  rigoureuse des interventions dans le secteur de l’eau et l’assainissement en milieu rural au Bénin. ... l’impact des améliorations apportées au secteur de l’eau et l’assainissement en milieu rural 33 Figure 3: ... réelles et taux de décaissement dans le budget sectoriel en milieu rural (2007-2009) en milliers d’euros application/pdf attached to:Le risque d'effets éphémères: Évaluation d'impact des programmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement au Bénin (rapport Frans)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. B85_617028_13 06_Maatschap ondern_377_Web-pdf.pdf

  vakbondsrechten, werkgelegenheid voor vrouwen), gemeen schapsontwikkeling (gezondheid, onderwijs), milieu (minder ... lastig is. De meeste van de 91 gevonden indicatoren refereren aan arbeidsnormen, milieu en mensenrechten. ... positieve effecten.  mensenrechten  milieu  arbeid  bedrijfsvoering  organisatie-ontwikkeling application/pdf attached to:IOB Studie Nieuwsbrief # 13 06 - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de rol van overheidsbeleid. Een systematisch literatuuronderzoek

  14 maart 2014 | File attachment