Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

172 resultaten voor 'Mensenrechten'…

 1. IOB 13 05 Europese Ontwikkelingsfonds 375 Webversie.pdf

  Nederland belangrijke waarden als democratie en mensenrechten. Hoewel het beheer van de hulp en de ... voor mensenrechten, democratie en goed bestuur, en beleidscoherentie. Net als andere Lidstaten was ... kernwaarden als mensenrechten en de rechtsstaat te bevorderen en een krachtiger geluid te laten horen bij de application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 13 05 - Nederland en de Europese Ontwikkelingssamenwerking

  14 maart 2014 | File attachment

 2. Brief Minister Ploumen aan TK 5 juni 2014.docx

  maatschappelijk middenveld op de speerpunten of speciale thema’s als mensenrechten. Inrichting van dit instrument application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Beleidsreactie

  12 juni 2014 | File attachment

 3. Beleidsreactie – evaluaties Matra pre-accessie en Matra OP; nieuw beleidskader Matra 2016-2020.pdf

  mensenrechten en minderheden. Op deze thema’s zetten de posten in de pre-accessie landen zich eveneens in. ... relatief kleine projecten (€25.000- €300.000) gewerkt die zich richten op mensenrechten, democratie en ... democratie, rechtsstaat en mensenrechten bijdragen aan de maatschappelijke transformatie die moet leiden tot application/pdf attached to:Beleidsreactie – evaluaties Matra pre-accessie en Matra OP; nieuw beleidskader Matra 2016-2020

  8 januari 2016 | File attachment

 4. Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid.pdf

  Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten. Tot en met de begroting 2011 bevatte ... 1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten; en 1.3 Goed functionerende internationale juridische ... klimaat en mensenrechten. Voor de naleving van de regels zijn toezichtmechanismen ingesteld. Voor de application/pdf attached to:Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid

  10 april 2015 | File attachment

 5. terms-of-reference-bevordering-van-conflictvermindering-en-vredesopbouw-in-fragiele-staten-2005-–-2011.pdf

  eenheid, en is de economische en materiele infrastructuur vaak zwak. Voorts worden mensenrechten geregeld ... veiligheid en mensenrechten van de bevolking te vervullen. Fragiliteit heeft diverse oorzaken, zoals etnische ... vrijheden, vrijheid van meningsuiting en overige mensenrechten. Fragiele staten vormen een bedreiging voor de application/pdf attached to:Terms of reference (Bevordering van conflictvermindering en vredesopbouw in fragiele staten 2005-2011)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. Terms of Reference Evaluatie Matra Oostelijk Partnerschap.pdf

  democratie, rechtsstaat en mensenrechten, goed bestuur, economie, milieu e.d.). In reactie op de oprichting ... mensenrechten (vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, internetvrijheid, tegengaan van intimidatie ... corruptiebestrijding- mensenrechten/minderheden- voorlichting/media- welzijn- gezondheidszorg- arbeid en sociaal beleid- application/pdf attached to:Evaluatie van het Matra-programma in de landen van het Oostelijk Partnerschap 2008-2014 – Terms of Reference

  5 maart 2015 | File attachment

 7. 369 Nieuwsbrief 12 07.pdf

  opschorting van de begrotingssteun vanwege corruptie, verkiezingsfraude of mensenrechten schendingen leidde ... kort na elkaar, grote onregelmatigheden, schendingen van mensenrechten, verkiezings fraude of inperking application/pdf attached to:Algemene Begrotingssteun (2000-2011): Resultaten onder voorwaarden (IOB Evaluatie Nieuwsbrief #12 07)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. evaluation-of-the-dutch-governance-and-human-rights-programme-in-guatemala-1997-2003.pdf

  Deelstudie Rapport Engels 978-0-5328-350-1 Evaluatie van het Nederlandse mensenrechtenbeleid in de externe betrekkingen Bijlage Grootte evaluation-of-the-dutch-governance-and-human-rights-programme-in-guatemala-1997-2003.pdf 451.94 KB application/pdf attached to:Evaluatie van het Nederlandse mensenrechtenbeleid in de externe betrekkingen (deelstudie mensenrechtenprogramma Guatemala 1997-2003)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. beleidsreactie.pdf

  terughoudendheid te betrachten bij het verlenen van algemene begrotingssteun bij schending van mensenrechten ... over meer ‘politieke’ onderwerpen zoals sociale uitsluiting, mensenrechten en de kwaliteit van het ... mensenrechten worden daarnaast ook nog besproken in de zogenaamde artikel VIII dialoog in het kader van het application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. 367.pdf

  Integratie Europa DME Directie Milieu, Water, Klimaat en Energie (BZ) DMH Directie Mensenrechten, Goed ... beleid met betrekking tot andere BZ beleidsdoelen, zoals de bevordering van mensenrechten, goed bestuur, ... democratie, internationale veiligheid, goed bestuur, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. application/pdf attached to:Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid - Beleidsdoorlichting 2006-2010

  14 maart 2014 | File attachment