Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

31 resultaten voor 'Kanaalkeuze'…

 1. Ecorys-AnnexesbijinventarisatievanresultatenvanprogrammasvoorPrivateSectorOntwikkeling2003-2009.pdf

  van de effectiviteit van de kanaalkeuze:  Wat betreft de financiering van multilaterale activiteiten application/pdf attached to:bijlage voorstudie door Ecorys

  14 maart 2014 | File attachment

 2. B85-617689_IOB 379 WEB.PDF

  Ontwikkeling van het Nederlandse beleid 93 5.3 Uitgaven 96 5.3.1 Uitgaven naar sector 97 5.3.2 Kanaalkeuze 100 application/pdf attached to:Investeren in stabiliteit: Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht

  14 maart 2014 | File attachment

 3. Ecorys-inventarisatievanresultatenvanprogrammasvoorPrivateSectorOntwikkeling2003-2009.pdf

  niet om een vergelijking van de effectiviteit van kanaalkeuze. 1.3.3 Het team en taakverdeling application/pdf attached to:Voorstudie door Ecorys: Inventarisatie van de resultaten van programma's voor Private Sector Ontwikkeling 2003-2009

  14 maart 2014 | File attachment

 4. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  IOB heeft het Jaarbericht 2013 uitgebracht. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2013 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC) opgestelde criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, rele application/pdf attached to:Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  12 juni 2014 | File attachment

 5. Jaarbericht 2014.pdf

  Jaarbericht 2014.pdf Jaarbericht 2014 Jaarbericht 2014 | IOB | Verantwoorden & Leren | Jaarbericht 2014 | IOB | Verantwoorden & Leren | Jaarbericht 2014 | IOB | Verantwoorden & Leren | Jaarbericht 2014 | IOB- Verantwoorden en leren | Inspectie application/pdf attached to:Jaarbericht 2014 met overzicht afgeronde evaluaties en geleerde lessen voor inclusieve economische groei in ontwikkelingslanden

  29 mei 2015 | File attachment

 6. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  Attachment Size Annual Report 2014 (in Dutch) 1.26 MB Annual Report 2013 (in Dutch) 1.15 MB Annual Report 2012 (in Dutch) 1.22 MB Annual Report 2011 (in Dutch) 2.14 MB IOB conducts research. The research can take the form of policy reviews (policy evaluat application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 7. IOB Jaarbericht 2014.pdf

  Attachment Size Annual Report 2014 (in Dutch) 1.26 MB Annual Report 2013 (in Dutch) 1.15 MB Annual Report 2012 (in Dutch) 1.22 MB Annual Report 2011 (in Dutch) 2.14 MB IOB conducts research. The research can take the form of policy reviews (policy evaluat application/pdf attached to:Product IOB

  23 juni 2015 | File attachment

 8. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 9. Jaarbericht 2014.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  29 mei 2015 | File attachment

 10. rapport (1).pdf

  Volledig rapport Rapport Nederlands 978-90-5328-359-2 Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. 2008 Bijlage Grootte rapport.pdf 4.82 MB application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Rapport, 308)

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus