Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

170 resultaten voor 'Investeringen'…

 1. IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 – Stoppen, en dan – Een evaluatie van de gevolgen van de beëindiging van ontwikkelingssamenwerking (naast elkaar liggende pagina's in één doorlopend geheel).pdf

  sectoren zijn de uitgaven en investeringen nog veel te laag om iedereen kwalitatief goede toegang te ... ontwikkelingsbeleid te herzien. Het verlegde de focus van hulp naar investeringen, met een zwaarder accent op ... ontslaan. BEVINDING 7 De huidige investeringen in het onderwijs van ontwikkelingslanden zijn veel te laag om application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 – Stoppen, en dan? – Een evaluatie van de gevolgen van beëindiging van ontwikkelingssamenwerking

  27 september 2016 | File attachment

 2. beleidsreactie.pdf

  uitvoering van milieueffectrapportages. Deze voorwaarden zijn van belang bij investeringen in ... redenen van rendement gebaat bij blijvende investeringen in de dienstverlenende sectoren en in het ... Mozambique en in mindere mate Egypte aanzienlijke investeringen zijn gedaan voor water en sanitatie, bleef application/pdf attached to:Sectorale Benadering thema Mileu (beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. iob---het-buitenlands-beleid-van-nederland-ten-aanzien-van-latijns-amerika---voorstudie-effectiviteit-van-economische-diplomatie.pdf

  het effect van economische diplomatie op handel en investeringen in het algemeen positief is. Echter, ... een meetbaar positieve invloed heeft op bilaterale handel en investeringen. Belangrijk is dat onder ... in het bijzonder van China en Rusland. De toenemende handel met en investeringen van en in application/pdf attached to:Effectiviteit van Economische Diplomatie: Methoden en resultaten van onderzoek (Voorstudie)

  14 maart 2014 | File attachment

 4. 364.pdf

  investeringen in het algemeen positief is. Echter, deze algemene conclusie verbergt verschillende uitkomsten ... een meetbaar positieve invloed heeft op bilaterale handel en investeringen. Belangrijk is dat onder ... in het bijzonder van China en Rusland. De toenemende handel met en investeringen van en in application/pdf attached to:Effectiviteit van Economische Diplomatie: Methoden en Resultaten van onderzoek

  14 maart 2014 | File attachment

 5. 347- Samenvatting.pdf

  gefinancierd door Westerse bedrijven en banken, maar toen onrendabele investeringen aflossingen en ... het beheer van de investeringen. De diepere oorzaak van het schuldenprobleem was de combinatie van ... investeringen in de infrastructuur om de toekomstige schuldenlast te beperken discutabel. 4 Outputs Schoon application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichting aan de Democratische Republiek Congo (Samenvatting, deskundige lezer)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. 367.pdf

  daardoor uitblijven van de noodzakelijke investeringen om op lange termijn de energietransitie te ... bevorderen van investeringen over en weer en het intensiveren van politieke, commerciële en culturele ... bij mogelijkheden om handel te drijven en investeringen te doen die bijdragen aan Nederlandse en application/pdf attached to:Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid - Beleidsdoorlichting 2006-2010

  14 maart 2014 | File attachment

 7. beleidsreactie.pdf

  technische assistentie die UNCTAD leverde op het gebied van investeringen en mededinging, maar de ... UNCTAD op investeringen, mededinging en het thema handel en milieu, vind ik het van belang dat UNCTAD application/pdf attached to:Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

 8. iob-nieuwsbrief-12-04.pdf

  drinkwatervoorzieningen Het grootste deel van de hulp ging naar investeringen in vaak eenvoudige, door meerdere ... particuliere organisaties. Bij deze laatste ging het vooral om investeringen via het programma application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan drinkwater en sanitaire voorzieningen (1990-2011) IOB Nieuwsbrief

  14 maart 2014 | File attachment

 9. 345 (zonder nummer op voorkant).pdf

  De olieproductie zorgde voor groeiende exportinkomsten en voor massale investeringen in industrie, ... voor handel en investeringen. • Humanitaire doeleinden: de deal zou helpen om de armoede te verminderen ... kapitaal en buitenlandse investeringen. Bovendien stimuleerde dit de overheid extra om het overheidsbeleid application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichtingsovereenkomst van 2005 tussen de Club van Parijs en Nigeria (Verkorte versie, 345)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. IOB 13 05 Europese Ontwikkelingsfonds 375 Webversie.pdf

  Nederland was het instrument van begrotingssteun, vooral voor investeringen in sociale sectoren, onder ... armoedevermindering (zie Tabel). Investeringen in productieve sectoren zijn beperkt gebleven. Het principe van application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 13 05 - Nederland en de Europese Ontwikkelingssamenwerking

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus