Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

170 resultaten voor 'Investeringen'…

 1. IOB Jaarbericht 2015.pdf

  beleidsdoorlichtingen over onder meer het Europese Nabuurschapsbeleid, de agenda voor Duurzame handel en investeringen ... – Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 26 Beleidsartikel 1 – Duurzame handel en investeringen 27 ... Beleidsartikel 1 – Duurzame handel en investeringen 51 Beleidsartikel 2 – Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid application/pdf attached to:Jaarbericht 2015 met overzicht afgeronde evaluaties en reflectie op het Nederlandse EU-beleid

  25 juli 2016 | File attachment

 2. Internationale business support – vijf case studies.pdf

  zijn voor overheidsinterventie – investeringen in exportpromotie verdienen zichzelf immers ruimschoots ... van buitenlandse investeringen van belang geacht, een taak die in een aantal landen ook bij het ... Ministerie van Handel en Investeringen over het export- en investeringsbeleid. De Board of Directors komt application/pdf attached to:Internationale business support – vijf case studies – vergelijkingsmateriaal voor de evaluatie van de NBSO's

  5 september 2014 | File attachment

 3. rapport-nederlands.pdf

  ten goede zijn gekomen aan investeringen in drinkwatervoorzieningen. 3 Het programma in Mozambique is ... kapitaalintensief zijn. Investeringen in kapitaalintensieve werken en vooral technologisch ingewikkelde application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan drinkwater en sanitaire voorzieningen (1990-2011) Rapport

  14 maart 2014 | File attachment

 4. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  ontwikkelingslanden investeringen in onderwijs en gezondheidszorg tegen relatief lage kosten hebben kunnen doorvoeren, ... aandacht voor investeringen in infrastructuur (vooral primair en secundair wegennet en ... De beleidsdoorlichting basisonderwijs (IOB, 2011a) constateert dat investeringen in basisonderwijs application/pdf attached to:Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  12 juni 2014 | File attachment

 5. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  ontwikkelingslanden investeringen in onderwijs en gezondheidszorg tegen relatief lage kosten hebben kunnen doorvoeren, ... aandacht voor investeringen in infrastructuur (vooral primair en secundair wegennet en ... De beleidsdoorlichting basisonderwijs (IOB, 2011a) constateert dat investeringen in basisonderwijs application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 6. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  ontwikkelingslanden investeringen in onderwijs en gezondheidszorg tegen relatief lage kosten hebben kunnen doorvoeren, ... aandacht voor investeringen in infrastructuur (vooral primair en secundair wegennet en ... De beleidsdoorlichting basisonderwijs (IOB, 2011a) constateert dat investeringen in basisonderwijs application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 7. 272x (onterecht zonder nummer op voorkant).pdf

  Daarentegen hebben investeringen in monitoringsystemen niet geleid tot een inzicht in de behaalde resultaten ... negen tot twaalf maanden duurde om hen te vervangen. De investeringen van SNV-projecten zijn in ... activiteiten voortgezet kunnen worden, omdat zij niet van grote externe investeringen afhangen. Voor alle vier application/pdf attached to:SNV-Benin, 1985-1995 (Hoofdbevindingen en samenvatting, 272x)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. Jaarbericht 2011 webversie.pdf

  kwamen nagenoeg alle investeringen uit de nationale begroting en had de hulp vooral het karakter van ... verantwoordelijkheid voor investeringen, maar de mate waarin hing sterk af van de capaciteit van een lagere overheid en application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

 9. Jaarbericht 2011 webversie.pdf

  kwamen nagenoeg alle investeringen uit de nationale begroting en had de hulp vooral het karakter van ... verantwoordelijkheid voor investeringen, maar de mate waarin hing sterk af van de capaciteit van een lagere overheid en application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

 10. 328.pdf

  dan ook maatregelen getroffen en investeringen gepleegd. Aangezien een belangrijk deel van die ... investeringen wordt gefinancierd met sectorsteun, draagt Nederland bij aan die verbeteringen. | 17 | Of deze application/pdf attached to:Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 (rapport, 328)

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus