Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

170 resultaten voor 'Investeringen'…

 1. Nederlandse investeringen in publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden redelijk effectief, maar niet altijd gericht op armoedevermindering

  IOB heeft een evaluatie uitgebracht van het programma voor Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties (ORET) na 2007. IOB constateert dat ORET zich ontwikkelde tot een veelomvattend pakket aan infrastructurele diensten dat ook aantrekkelijk was voor de ontv ...

  12 oktober 2015 | News

 2. Balanceren tussen koopmanschap en diplomatie – Evaluatie van de Netherlands Business Support Offices 2008-2013

  afgerond 2014 IOB Buitenlandse handel en investeringen zijn van groot belang voor de Nederlandse ... katalyserend werkt bij het stimuleren van handel en investeringen over de grens. Sinds vijftien jaar zijn de ...

  | Publicatienummer: 393 - Publicatiedatum: 2014

 3. Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid- Beleidsdoorlichting 2006-2010

  aanbod van energie en handel en investeringen in Nederland en in het buitenland, terwijl in het kader van ...

  | Publicatienummer: 367 - Publicatiedatum: 2012

 4. beleidsreactie.pdf

  uitgevoerde Infrastructuur Fonds Minst Ontwikkelde Landen (MOL fonds) en naar de impact van de investeringen ... daarbij additioneel zijn aan bestaande fondsen en initiatieven en het zou moeten gaan om investeringen in ... dienden investeringen uit het fonds katalyserend te werken, d.w.z. andere investeerders in dezelfde application/pdf attached to:Investing in infrastructure (beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. 352 & 353 Nieuwsbrief 11 11.pdf

  expertise in de beleidsdialoog. Resultaten in de onderwijssector De investeringen in de sector richtten zich ... Zambiaanse overheid de ouderbijdragen voor het basisonderwijs af. Samen met de investeringen droeg dit bij ... investeringen in het basisonderwijs droegen niet alleen bij aan een verbetering van de infrastructuur en application/pdf attached to:Steun aan het basisonderwijs in Zambia: Nog een lange weg te gaan (IOB Evaluatie Nieuwsbrief #11 11)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. 352 & 353 Nieuwsbrief 11 11.pdf

  expertise in de beleidsdialoog. Resultaten in de onderwijssector De investeringen in de sector richtten zich ... Zambiaanse overheid de ouderbijdragen voor het basisonderwijs af. Samen met de investeringen droeg dit bij ... investeringen in het basisonderwijs droegen niet alleen bij aan een verbetering van de infrastructuur en application/pdf attached to:Steun aan het basisonderwijs in Zambia: Nog een lange weg te gaan (IOB Evaluatie Nieuwsbrief #11 11)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. Op zoek naar focus en effectiviteit – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005-2012

  financierde via tal van programma’s investeringen in infrastructuur, uitbreiding van de toegang tot financiële ...

  | Publicatienummer: 389 - Publicatiedatum: 2014

 8. Onderwerpen (alfabetisch)

  bestuur Handel Humanitaire hulp IMF Impact Infrastructuur Institutionele Ontwikkeling Investeringen ...

  26 november 2015 | Pagina

 9. beleidsreactie-drinking-water-supply-fayoum-policybrief.pdf

  tot op heden. De steun was, naast financiële steun voor investeringen in infrastructuur, vooral ... nauwgezet. De investeringen voor sanitatie waar Nederland aan heeft bijgedragen, zijn erop gericht 70% van de ... en voert grootschalige investeringen uit voor sanitatie en afvalwaterzuivering De IOB studie laat application/pdf attached to:Impact Evaluatie: Drinking water supply and sanitation programme supported by the Netherlands in Fayoum Governorate, Arab Republic of Egypt, 1990-2009 (Beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Evaluatie naar de gevolgen van het beëindigen van ontwikkelingssamenwerking

  de focus van hulp naar investeringen, met een zwaarder accent op economische groei en ...

  28 september 2016 | News

Publicatiestatus