Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

130 resultaten voor 'Infrastructuur'…

 1. 352 & 353 Nieuwsbrief 11 11.pdf

  investeringen in het basisonderwijs droegen niet alleen bij aan een verbetering van de infrastructuur en application/pdf attached to:Steun aan het basisonderwijs in Zambia: Nog een lange weg te gaan (IOB Evaluatie Nieuwsbrief #11 11)

  14 maart 2014 | File attachment

 2. 352 & 353 Nieuwsbrief 11 11.pdf

  investeringen in het basisonderwijs droegen niet alleen bij aan een verbetering van de infrastructuur en application/pdf attached to:Steun aan het basisonderwijs in Zambia: Nog een lange weg te gaan (IOB Evaluatie Nieuwsbrief #11 11)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. kamerbrief-inzake-iob-beleidsdoorlichting-humanitaire-hulp-2009-2014.pdf

  investeringen in de publieke infrastructuur om te voorkomen dat landen als Jordanië en Libanon bezwijken onder ... verbeteren van basisvoorzieningen en infrastructuur. Mede als gevolg van de vluchtelingencrisis is er binnen ... Deze programma’s zijn opgesteld door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Milieu application/pdf attached to:Beleidsreactie

  20 januari 2016 | File attachment

 4. rapport-verkorte-nederlandse-versie.pdf

  verwoestend effect op de economie en de infrastructuur. Een hervormingsprogramma om de macro-economische application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichting aan de Democratische Republiek Congo (Verkorte versie, niet-deskundige lezer)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. 348 Schoon schip. En dan (verkorte versie).pdf

  verwoestend effect op de economie en de infrastructuur. Een hervormingsprogramma om de macro-economische application/pdf attached to:Schoon schip. En dan? (Verkorte versie)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. 367.pdf

  I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu IBO Investeringsbeschermingsovereenkomst IEA ... deelproblemen: toegang tot energiebronnen, de toekomstige energiemix en de infrastructuur. 3. Waarom rekent de ... EL&I. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) is verantwoordelijk voor het Nederlands application/pdf attached to:Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid - Beleidsdoorlichting 2006-2010

  14 maart 2014 | File attachment

 7. Beleidsreactie.pdf

  infrastructuur van instellingen die uitwisseling, presentatie en samenwerking stimuleren en faciliteren, zoals ... van Het Nieuwe Instituut een model om de infrastructuur van de vredesmissie in Mali in de toekomst te ... in de eerste plaats een rol in het bieden van een infrastructuur die de cultuursector ondersteunt in application/pdf attached to:Beleidsreactie

  4 mei 2016 | File attachment

 8. beleidsreactie.pdf

  marktwerking stimuleren en tenslotte infrastructuur en instituties die de handel moeten ondersteunen. Oplossing application/pdf attached to:Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

 9. terms-of-reference.doc

  deskundigheid, de output uit de benodigde infrastructuur voor nationale bossenprogramma’s, wetgeving en ... Het gaat daarbij om gegevens als nationaal bossenbeleid, bossenwetgeving, infrastructuur voor ... om de output te realiseren OUTPUT Infrastructuur voor nationale bossenplannen, wetgeving Integratie application/msword attached to:Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment

 10. rapport.pdf

  Volledig rapport Rapport Nederlands 978-90-5328-365-3 Meer dan een dak. Evaluatie van het Nederlandse beleid voor stedelijke armoedebestrijding Bijlage Grootte rapport.pdf 2.52 MB application/pdf attached to:Stedelijke armoedebestrijding (rapport, 319)

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus

Rapporttype