Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

154 resultaten voor 'Goed bestuur'…

 1. terms-of-reference.pdf

  Atlantische Commissie heeft een Dagelijks en een Algemeen Bestuur, waarbij het Dagelijks Bestuur deel uit ... maakt van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur komt tenminste vier maal per jaar bijeen en het ... Algemeen Bestuur houdt tenminste drie maal per jaar een vergadering. In het Dagelijks en Algemeen Bestuur application/pdf attached to:Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment

 2. Jaarbericht 2011 webversie.pdf

  veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur 16 Hulp van de Samenwerkende ... | Inleiding gen aangezet zouden kunnen worden tot goed bestuur bleek in de praktijk onhoudbaar. IOB zou in ... goed bestuur Ondersteuning aan conflictpreventie en het vredesproces en in Zuid-Soedan Aiding the application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

 3. Jaarbericht 2011 webversie.pdf

  veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur 16 Hulp van de Samenwerkende ... | Inleiding gen aangezet zouden kunnen worden tot goed bestuur bleek in de praktijk onhoudbaar. IOB zou in ... goed bestuur Ondersteuning aan conflictpreventie en het vredesproces en in Zuid-Soedan Aiding the application/pdf attached to:Product IOB

  14 maart 2014 | File attachment

 4. B85-617689_IOB 379 WEB.PDF

  gelijktijdig bevorderen van veiligheid, goed bestuur en sociaaleconomische ontwikkeling. Dit geldt ook voor het ... van de meest wezenlijke functies (goed bestuur); (iii) het steunen van een snelle opbouw van sociale application/pdf attached to:Investeren in stabiliteit: Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht

  14 maart 2014 | File attachment

 5. rapport.pdf

  bestuur, toegesneden op de situatie waarin veel mensen samenwonen die nauwelijks een gezamenlijk verleden ... voorzieningen, stedelijk bestuur en geïnte- greerde stedelijke ontwikkeling. Keuzes voor stedelijke problemen ... effectiviteit van alle uitgevoerde activiteiten was matig tot goed. Wat werd aangepakt werd bevredigend application/pdf attached to:Stedelijke armoedebestrijding (rapport, 319)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. rapport-verkorte-nederlandse-versie.pdf

  kredietwaardig en hebben een redelijk goed bestuur. Een andere voorwaarde is dat de schuld onhoudbaar moet zijn ... commerciële kredieten hebben en een redelijk goed bestuur hebben. Na drie decennia van wanbeheer, corruptie en ... interim-PRSP had drie doelen: vrede en goed bestuur, macro-economische en pro-poor groei en een grotere rol van application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichting aan de Democratische Republiek Congo (Verkorte versie, niet-deskundige lezer)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. 348 Schoon schip. En dan (verkorte versie).pdf

  kredietwaardig en hebben een redelijk goed bestuur. Een andere voorwaarde is dat de schuld onhoudbaar moet zijn ... commerciële kredieten hebben en een redelijk goed bestuur hebben. Na drie decennia van wanbeheer, corruptie en ... interim-PRSP had drie doelen: vrede en goed bestuur, macro-economische en pro-poor groei en een grotere rol van application/pdf attached to:Schoon schip. En dan? (Verkorte versie)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. beleidsreactie.pdf

  lokaal bestuur, in de plannen van districten geïntegreerd. Daartoe is de capaciteit van districten, via ... belang gehecht aan een genderspecifieke benadering. Het is goed, samen met IOB, vast te stellen dat ... verantwoordelijkheden en taken van alle betrokkenen worden veelal goed in praktijk gebracht. De aandacht is echter application/pdf attached to:Water Supply and Sanitation Programmes Shinyanga Region, Tanzania 1990-2006 (beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. Beleidsreactie 374.docx

  duurzaamheid, goed bestuur, anticorruptie, fragiele staten en post-conflict, werd grotendeels gerealiseerd in ... Nederland is geworden. De studie stelt ook vast dat de Nederlandse fondsen over het algemeen goed zijn ... situaties waar Nederland beperkte capaciteit beschikbaar had en waar de Wereldbank goed was georganiseerd, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

 10. IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 – Stoppen, en dan – Een evaluatie naar de gevolgen van de beëindiging van ontwikkelingssamenwerking.pdf

  BEGROTINGSSTEUN* GOED BESTUUR** in niet-exit landen BEVINDING 1 Het verminderen van het aantal partnerlanden van 33 ... Nederland se kennis e n expertise Omvang N ederlandse hulp Goed bestu ur Bezuinigin g op poste nnet CRITERIA ... exit-strategieën goed uitgevoerd. Maar doordat de landen- en sectorkeuze niet was gebaseerd op een analyse van de application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 – Stoppen, en dan? – Een evaluatie van de gevolgen van beëindiging van ontwikkelingssamenwerking

  26 september 2016 | File attachment

Publicatiestatus