Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

154 resultaten voor 'Goed bestuur'…

 1. 369 iob-begrotingssteun-resultaten-onder-voorwaarden-case-studies.pdf

  hulp aan Nicaragua en was “begrotingssteun dat goed bestuur bevordert” de eerste strategische uitkomst. ... beleid, productieve sectoren, fysieke infrastructuur en goed bestuur. De indicatoren waren vaak te ... constant. Wat betreft goed bestuur is er soms wel formele invloed geweest, in de zin dat bepaalde wetten application/pdf attached to:Begrotingssteun: Resultaten onder voorwaarden - Case Studies

  14 maart 2014 | File attachment

 2. iob-tor-beleidsdoorlichting-energievoorzieningszekerheid.pdf

  hulpverlening en goed bestuur’, waarbinnen de operationele doelstelling 8, ‘Het bevorderen van ... stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur’. Energie en energievoorzieningszekerheid ... hulpverlening en goed bestuur’ in de Memorie van Toelichting (MvT) van BZ. In de vijf jaren dat het operationele application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting energievoorzieningszekerheid - Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment

 3. 367.pdf

  beleid met betrekking tot andere BZ beleidsdoelen, zoals de bevordering van mensenrechten, goed bestuur ... krijgt speciale aandacht. Ook wordt er naar gestreefd goed bestuur en de politieke, sociale en ... democratie, internationale veiligheid, goed bestuur, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. application/pdf attached to:Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid - Beleidsdoorlichting 2006-2010

  14 maart 2014 | File attachment

 4. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  dat alle vormen van beleid de gestelde doelen, waar mogelijk, ondersteunen. Doelbereik Goed er wordt ... de mogelijke effecten van interventies voor verschillende sociale groepen goed in kaart te brengen. ... voortkomt uit de combinatie van sociale onrust en armoede, politiek conflict en tekortschietend bestuur application/pdf attached to:Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  12 juni 2014 | File attachment

 5. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  dat alle vormen van beleid de gestelde doelen, waar mogelijk, ondersteunen. Doelbereik Goed er wordt ... de mogelijke effecten van interventies voor verschillende sociale groepen goed in kaart te brengen. ... voortkomt uit de combinatie van sociale onrust en armoede, politiek conflict en tekortschietend bestuur application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 6. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  dat alle vormen van beleid de gestelde doelen, waar mogelijk, ondersteunen. Doelbereik Goed er wordt ... de mogelijke effecten van interventies voor verschillende sociale groepen goed in kaart te brengen. ... voortkomt uit de combinatie van sociale onrust en armoede, politiek conflict en tekortschietend bestuur application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 7. ToR directe financiering website IOB 19 feb 13.docx

  politieke lobby, beleidsbeïnvloeding, democratisering, goed bestuur, mensenrechten en de versterking van ... voorkomende aspecten: sociale ontwikkeling, versterking maatschappelijk middenveld, goed bestuur ... binnenland is pas echt goed op gang gekomen na de publicatie van voornoemde beleidsnotitie over application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment

 8. IOB 13 05 Europese Ontwikkelingsfonds 375 Webversie.pdf

  voor mensenrechten, democratie en goed bestuur, en beleidscoherentie. Net als andere Lidstaten was ... eens dat algemene begrotingssteun aan strengere criteria voor goed bestuur wordt gekoppeld. Achtergrond application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 13 05 - Nederland en de Europese Ontwikkelingssamenwerking

  14 maart 2014 | File attachment

 9. beleidsreactie.pdf

  Strategische Faciliteit Activiteiten Mensenrechten en Goed Bestuur (FSA), zullen hun aanvragen moeten baseren ... China consequent op de agenda zet. Vaak kunnen ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen toch goed ... behoorlijk bestuur en respect voor de mensenrechten in die landen. ii “De politieke inzet heeft hoofdzakelijk application/pdf attached to:Evaluatie van het Nederlandse mensenrechtenbeleid in de externe betrekkingen (beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Beleidsreactie 379.docx

  (democratisering, goed bestuur en economische ontwikkeling via marktwerking). Volgens dit paradigma zou de ... (o.a. opbouw van het politieapparaat, de rechtsstaat en goed bestuur) te weinig belicht zijn. Wel ... EU en NAVO voor een brede en geïntegreerde inzet op veiligheid en rechtsorde te pleiten. Een goed application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus