Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

126 resultaten voor 'Gezondheidszorg'…

 1. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  evaluatie- studies afgerond, waarvan 6 beleidsdoorlichtingen: seksuele en reproductieve gezondheidszorg en ... over het armoedebereik op enkele specifieke beleidsterreinen (onder meer gezondheidszorg ... ontwikkelingslanden investeringen in onderwijs en gezondheidszorg tegen relatief lage kosten hebben kunnen doorvoeren, application/pdf attached to:Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  12 juni 2014 | File attachment

 2. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  evaluatie- studies afgerond, waarvan 6 beleidsdoorlichtingen: seksuele en reproductieve gezondheidszorg en ... over het armoedebereik op enkele specifieke beleidsterreinen (onder meer gezondheidszorg ... ontwikkelingslanden investeringen in onderwijs en gezondheidszorg tegen relatief lage kosten hebben kunnen doorvoeren, application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 3. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  evaluatie- studies afgerond, waarvan 6 beleidsdoorlichtingen: seksuele en reproductieve gezondheidszorg en ... over het armoedebereik op enkele specifieke beleidsterreinen (onder meer gezondheidszorg ... ontwikkelingslanden investeringen in onderwijs en gezondheidszorg tegen relatief lage kosten hebben kunnen doorvoeren, application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 4. 347- Samenvatting.pdf

  Samenvatting Rapport Nederlands Table Rase- et après? Evaluation de l'Allègement de la Dette en République Democratique du Congo 2003-2010 januari, 2012 2012 Bijlage Grootte samenvatting, deskundige lezer, 348 3.61 MB application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichting aan de Democratische Republiek Congo (Samenvatting, deskundige lezer)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. 345 (zonder nummer op voorkant).pdf

  gezondheidszorg, basisonderwijs, de toegang tot water en toiletten en huisvesting. Ook heeft de overheid application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichtingsovereenkomst van 2005 tussen de Club van Parijs en Nigeria (Verkorte versie, 345)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. 299 Een Uitgebreid Europabeleid.pdf

  gezondheidszorg. 3. De effectiviteit en doelmatigheid van het gehele beleid zijn niet vast te stellen, omdat het ... • Gezondheidszorg • Verkeer en waterstaat • Milieu • De landenstudies hebben de bouwstenen aangedragen voor de application/pdf attached to:Een uitgebreid Europabeleid. Evaluatie van het Nederlandse beleid inzake de toetreding van Midden-Europese landen tot de EU 1997-2003

  14 maart 2014 | File attachment

 7. kamerbrief-inzake-iob-beleidsdoorlichting-humanitaire-hulp-2009-2014.pdf

  verzekeringsmaatschappijen bij de gezondheidszorg. De resultaten van de mede door Nederland gefinancierde gemeenschappelijke ... gezondheidszorg) en fysieke (wegen, drinkwatervoorziening, sanitatie) infrastructuur en de capaciteit van lokale application/pdf attached to:Beleidsreactie

  20 januari 2016 | File attachment

 8. 271 (onterecht zonder nummer op voorkant).pdf

  het bilaterale programma, zoals werkge- legenheid, onderwijs en gezondheidszorg, onderbelicht application/pdf attached to:Vrouwen en ontwikkeling. Beleid en uitvoering in de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking 1985-1996

  14 maart 2014 | File attachment

 9. beleidsreactie (1).pdf

  DVB/NW-932/09 sociale sectoren (m.n. onderwijs en gezondheidszorg). Deze vergelijking gebeurt niet alleen voor application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting van het Nederlandse exportcontrole- en wapenexportbeleid (Beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. samenvatting.pdf

  voor een concrete sector (bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg), waarna donoren in onder- ling application/pdf attached to:Sectorale Benadering (IOB Informatieblad)

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus

Documenttype