Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

79 resultaten voor 'Fragiele staten'…

 1. Jaarbericht 2012 webversie.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  13 juli 2015 | File attachment

 2. Strategie bij benadering – Nederlandse coalitievorming en de multi-bi benadering in het kader van de EU-besluitvorming (2008-2012).pdf

  Benelux-partners, omdat de minister van Buitenlandse Zaken beide Kamers van de Staten-Generaal tijdens hun debatten ... overleggen met andere regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Baltische staten, de Noordse landen en de ... met de Baltische staten kreeg een regulier karakter, maar dit bleef beperkt tot het terrein van application/pdf attached to:Strategie bij benadering – Nederlandse coalitievorming en de multi-bi benadering in het kader van de EU-besluitvorming (2008-2012)

  21 oktober 2014 | File attachment

 3. Gender, peace and security – Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325.pdf

  Volledig rapport Rapport Engels 978-90-5328-465-0 Gender, peace and security: Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325 april, 2015 2015 Bijlage Grootte Gender, peace and security – Evaluation of the Netherlands and UN Security application/pdf attached to:Gender, peace and security: Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325

  16 november 2015 | File attachment

 4. Gender, peace and security – Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325.pdf

  Beleidsdoorlichting Deelstudie Rapport Engels Gender sense & sensitivity: Policy evaluation on women's rights and gender equality (2007-2014) April, 2015 2015 Attachment Size Gender, peace and security – Evaluation of the Netherlands and UN Secur application/pdf attached to:Gender, peace and security: Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325

  18 november 2015 | File attachment

 5. Gender, peace and security – Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325.pdf

  Volledig rapport Rapport Engels 978-90-5328-465-0 Gender, peace and security: Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325 april, 2015 2015 Bijlage Grootte Gender, peace and security – Evaluation of the Netherlands and UN Security application/pdf attached to:Gender, peace and security: Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325

  26 november 2015 | File attachment

 6. rapport.pdf

  (klimaat[veranderingen], milieu en energie) en voor stedelijk bestuur en veiligheid (fragiele staten, fragiele steden en application/pdf attached to:Stedelijke armoedebestrijding (rapport, 319)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. Balanceren tussen koopmanschap en diplomatie – Evaluatie van de Netherlands Business Support Offices 2008-2013.pdf

  Koninkrijk), twee in de Verenigde Staten en twaalf daarbuiten (Turkije, Brazilië, China en India). Deze ... (Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk), twee in de Verenigde Staten en twaalf daarbuiten application/pdf attached to:Balanceren tussen koopmanschap en diplomatie – Evaluatie van de Netherlands Business Support Offices 2008-2013

  5 september 2014 | File attachment

 8. Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004-2014).pdf

  der Staten-Generaal TU Technische Universiteit Twente USD United States Dollar UNDP United Nations ... Staten-Generaal, 2009). De beleidsdoorlichting heeft voor wat betreft de jaren 2004-2011 betrekking op application/pdf attached to:Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004-2014)

  24 november 2015 | File attachment

 9. Deelstudie Mensenrechten Colombia (Spaans).pdf

  Beleidsdoorlichting Deelstudie Rapport Spaans Op zoek naar nieuwe verhoudingen: Evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika juni, 2013 2013 Bijlage Grootte Deelstudie mensenrechten Colombia (Spaans) 686.76 KB application/pdf attached to:Deelstudie mensenrechten Colombia (Spaans)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. IOB EVALUATION 388 WEB.pdf

  Effectenonderzoek Volledig rapport Rapport Engels 978-90-5328-449-0 Impact evaluation of improved cooking stoves in Burkina Faso: The impact of two activities supported by the Promoting Renewable Energy Programme november, 2013 2013 Bijlage Grootte Impact application/pdf attached to:Impact evaluation of improved cooking stoves in Burkina Faso: The impact of two activities supported by the Promoting Renewable Energy Programme

  14 maart 2014 | File attachment