Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

79 resultaten voor 'Fragiele staten'…

 1. ToR Policy evaluation Gender Equality 2007-2013.pdf

  fragiele staten Strategie voor de Nederlandse inzet 2008-2011’. It was also agreed that the ... Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht’). However, this particular evaluation did not pay any application/pdf attached to:Terms of Reference policy evaluation gender equality 2007-2013

  14 maart 2014 | File attachment

 2. Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde.pdf

  Naties VNVR VN-Veiligheidsraad VS Verenigde Staten WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ... gemeenschap en alle staten. Bevordering van de internationale rechtsorde vindt op allerlei manieren plaats, ... zoals een negatieve beeldvorming en onvoldoende samenwerking van staten. Voor een deel zijn deze application/pdf attached to:Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde

  4 mei 2016 | File attachment

 3. essaybundel-stedelijke-armoede-de-stad-knooppunt-van-wegen-naar-de-toekomst.pdf

  fragiele staten. In staten waar de sociale infrastructuur ontbreekt of alleen voor geprivilegieerden geldt, application/pdf attached to:Stedelijke armoedebestrijding (Essaybundel De stad: knooppunt van wegen naar de toekomst)

  14 maart 2014 | File attachment

 4. 365.pdf

  Strategic Arms Reduction Treaty VN Verenigde Naties VS Verenigde Staten 1 Samenvatting en conclusies ... reorganisaties van krijgsmachten. De Verenigde Staten bleven niet voor niets hameren op het belang van burden ... acht à tien lidstaten (inclusief in elk geval de grote vijf – Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, application/pdf attached to:Tactische diplomatie voor een Strategisch Concept - De Nederlandse inzet voor het NAVO Strategisch Concept 2010

  14 maart 2014 | File attachment

 5. tor_beleidsdoorlichting_private_sector_ontwikkeling.pdf

  speelt om de MDG’s re realiseren Groep 2 betreft fragiele staten, waar een geïntegreerde benadering van ... Handelingen der Tweede Kamer de Staten Generaal, verslag van de bespreking van de begroting van Buitenlandse application/pdf attached to:Terms of Reference Beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling

  14 maart 2014 | File attachment

 6. kamerbrief-inzake-iob-beleidsdoorlichting-humanitaire-hulp-2009-2014.pdf

  Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Datum 20 januari 2016 Betreft IOB ... asielzoekers. IOB stelt vast dat er vanaf 2007 veel aandacht was in het beleid voor de problematiek van fragiele ... staten. Recentelijk is de financiering voor rechtstaatontwikkeling en goed bestuur echter door application/pdf attached to:Beleidsreactie

  20 januari 2016 | File attachment

 7. Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp 2009-2014.pdf

  hulp, wederopbouw en reguliere ontwikkelingssamenwerking zijn in veel fragiele staten vervaagd. In ... te weinig capaciteit is. De meest kwetsbare en fragiele staten zijn niet de ontvangers van de meeste ... beleid veel aandacht geweest voor de problematiek van fragiele staten, vanuit de gedachte dat de opbouw application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp 2009-2014

  15 januari 2016 | File attachment

 8. 369.pdf

  tussen reguliere begrotingssteun en macrosteun aan fragiele staten zoals Burundi. Dit had zowel een ... de hand van de casus Burundi. Programmahulp (macrosteun) aan fragiele staten zoals Burundi heeft ... uitgaven, om zo te voorkomen dat een op dat moment fragiele staat (verder) afglijdt. Deze steun vereist ook application/pdf attached to:Begrotingssteun: Resultaten onder voorwaarden - Doorlichting van een instrument (2000-2011)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. beleidsreactie.pdf

  (fragiele staten) kan de sectorale benadering een kader verschaffen om hulp – ook nood- en wederopbouwhulp application/pdf attached to:Sectorale Benadering thema Mileu (beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. rapport (1).pdf

  Neighbourhood Policy EU Europese Unie GOS Gemenebest van Onafhankelijke Staten FPRI Foreign Policy Research ... Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VS Verenigde Staten WRA Wetenschappelijk Raadadviseur 7 Hoofdbevindingen application/pdf attached to:Samenwerking met Clingendael (Rapport)

  14 maart 2014 | File attachment