Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

92 resultaten voor 'FMO'…

 1. ORET casestudy- Guatemala- Port.pdf

  International Federation of Consulting Engineers FMO Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden ... applications for ORET grant financing were submitted to FMO on 13 October 2005. The FMO investment officer ... assessment on behalf of FMO. The studies resulted in the allocation of additional financial resources for application/pdf attached to:Casestudy Guatemala – Champerico Fishery Port

  13 oktober 2015 | File attachment

 2. Onderzoek naar vraagsturing van het bedrijfsleveninstrumentarium (29 januari 2013)

  FMO, ORET, ORIO, PSI en PUM) is gemeten met deze indicatoren. Dit levert een gevarieerd beeld op van ...

  15 april 2013 | Pagina

 3. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 14 01 – Op zoek naar focus en effectiviteit.pdf

  Ontwikkelingslanden (FMO-IDF, voor een bedrag van bijna € 200 miljoen). Binnen de financiële sector ontwikkeling ... FMO. Een bedrag van € 180 miljoen ging naar het verzelfstandigde Centrum ter Bevordering van de Import ... deel naar (andere) middeninkomenenslanden (figuur 2). Het FMO infrastructuurfonds, specifiek bedoeld application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 14 01 – Op zoek naar focus en effectiviteit

  8 mei 2014 | File attachment

 4. Ecorys-inventarisatievanresultatenvanprogrammasvoorPrivateSectorOntwikkeling2003-2009.pdf

  FIAS Foreign Investment Advisory Service (IFC) FIRST Financial Sector Reform Initiative FMO ... multilateralen, bilateraal worden ORET en FMO gebruikt voor verbeteren fysieke infrastructuur. Financiële sector ... sector vooral via multilateralen. Bilaterale steun vooral via FMO. Markttoegang en –ontwikkeling application/pdf attached to:Voorstudie door Ecorys: Inventarisatie van de resultaten van programma's voor Private Sector Ontwikkeling 2003-2009

  14 maart 2014 | File attachment

 5. tor_beleidsdoorlichting_private_sector_ontwikkeling.pdf

  ontwikkelingsbanken, UNDP, ITC, CGAP etc.10) en het bilaterale kanaal (o.a. FMO, ORET, CBI, PUM en PSOM11). Voor het ... aan o.a. FMO, CBI, PUM, PSOM, ORET en NIMF12. De nota uit 2001 gaat in op de randvoorwaarden die ... PSD- programma’s (ORET, PSOM/PSI, MMF, PUM, CBI, FMO etc.) kennen een zogenoemde 10 vraaggestuurde application/pdf attached to:Terms of Reference Beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling

  14 maart 2014 | File attachment

 6. Ecorys-AnnexesbijinventarisatievanresultatenvanprogrammasvoorPrivateSectorOntwikkeling2003-2009.pdf

  Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur Ontwikkeling) en de ontwikkelingsbank FMO met het infrastructuurfonds vooral voor ... diensten aan boeren en kleine bedrijven. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO is een belangrijke speler op ... Trust Fund WW DDE 0 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 3278 DDE FMO MOL IF WW DDE 27.268.901 6.220.033 application/pdf attached to:bijlage voorstudie door Ecorys

  14 maart 2014 | File attachment

 7. deelstudie-microfinanciering.pdf

  (Nicaragua) FJN Fundación José Nieborowski FMO Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden FODEM Fondo ... Países en vía de Desarrollo (FMO). Al abrirse el Banco en agosto del 1994, las fundaciones neerlandesas application/pdf attached to:Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 (deelstudie Spaans, microfinanciering)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. terms-of-reference-country-studies-psd.pdf

  PUM, CBI, FMO etc.) are all characterized by using this demand driven approach. Requests for support by ... € 17 million 6 programs – Total € 9 million 19 programs– Total € 73 million To be determined FMO application/pdf attached to:Terms of reference voor de landenstudie PSD

  14 maart 2014 | File attachment

 9. Country-led joint evaluation of the ORET-MILIEV programme in China.pdf

  Loans fmo Netherlands Development Finance Company ga Grant Agreement gacc General Administration of ... Netherlands Development Finance Company (fmo), and the undp Resident Office in China. Introduction | 27 1.2 application/pdf attached to:Country-led Joint Evaluation of the ORET / MILIEV Programme in China: The Development and Environment Related Export Transactions Programme

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Country report Ethiopia (final).pdf

  – 2011)............... 18 Table 11: FMO CD projects in Ethiopia ... Voorlichtingsdienst FMO Dutch development bank FTO Fair Trade Original GDP Gross Domestic Product GIZ German ... expenditures (2005 – 2011) in € Intervention 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total FMO Capacity Development application/pdf attached to:Country Report Ethiopia (final)

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus