Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

139 resultaten voor 'Economische Diplomatie'…

 1. Jaarbericht 2012 webversie.pdf

  economische diplomatie. In dit jaarbericht verschaffen we een systematisch overzicht van de belangrijkste ... middenveld 40 Studie naar de methoden van onderzoek betreffende economische diplomatie 41 Lopende evaluaties ... sociaal-culturele, institutionele-, politieke-, ecologi- sche- en financieel-economische aard. Coherentie De mate application/pdf attached to:Jaarbericht 2012: Inleiding over fragmentatie in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

  13 juli 2015 | File attachment

 2. Jaarbericht 2012 webversie.pdf

  economische diplomatie. In dit jaarbericht verschaffen we een systematisch overzicht van de belangrijkste ... middenveld 40 Studie naar de methoden van onderzoek betreffende economische diplomatie 41 Lopende evaluaties ... sociaal-culturele, institutionele-, politieke-, ecologi- sche- en financieel-economische aard. Coherentie De mate application/pdf attached to:Product IOB

  13 juli 2015 | File attachment

 3. 345 (zonder nummer op voorkant).pdf

  te vinden op http://diplomatie.belgium.be/nl, http://diplomatie. belgium.be/fr en ... Economische sectoren 16 Milieuproblemen 17 Conflicten en geweld 17 Internationale relaties 17 ... voordelen | 5 | 6 Indirecte effecten van de overeenkomst 30 Schuldhoudbaarheid 31 Macro-economische application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichtingsovereenkomst van 2005 tussen de Club van Parijs en Nigeria (Verkorte versie, 345)

  14 maart 2014 | File attachment

 4. Beleidsreactie op beleidsdoorlichting energievoorzieningszekerheid.pdf

  worden gemaakt: de economische diplomatie en het grondstoffenbeleid bieden daarvoor het kader. Centraal ... energievoorzieningszekerheid, waarop BZ nauw samenwerkt met Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De centrale vraag daarbij ... Internationalisering, inbedding van onze economische belangen en verduurzaming zijn sleutelbegrippen voor het externe application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting energievoorzieningszekerheid - Beleidsreactie

  14 maart 2014 | File attachment

 5. Beleidsreactie.pdf

  afgelopen jaren lag de focus van het internationaal cultuurbeleid sterk op de economische waarde van ... onderdeel van de diplomatie. erugblik en bevindingen e IOB constateert dat in de afgelopen jaren een groot ... Nederlandse culturele veld verbeterd, zodat initiatieven uit het veld, maatwerk en de culturele diplomatie application/pdf attached to:Beleidsreactie

  4 mei 2016 | File attachment

 6. kamerbrief-over-iob-review-initiatief-duurzame-handel.pdf

  gelegd met nationale programma’s en op het terrein van economische diplomatie is er goede samenwerking. ... 1 van 6 Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 ... bevindingen en overwegingen van de IOB. Pagina 2 van 6 Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Onze application/pdf attached to:Beleidsreactie

  31 oktober 2014 | File attachment

 7. Landenrapport Argentinië.pdf

  name om het aanduiden van relevante sectoren. Op het terrein van economische diplomatie worden voor ... landbouw gebied gaat het om duurzame handelsketens, innovatie en economische diplomatie. De versterking van ... voeren. Dat is vooral zichtbaar in de mensenrechtenactiviteiten, maar lijkt ook de economische diplomatie application/pdf attached to:Landenstudie Argentinië

  14 maart 2014 | File attachment

 8. Beleidsreactie.pdf

  participatie, voedselzekerheid, water en sanitatie, economische ontwikkeling en vrede en veiligheid. Pagina ... grootste vooruitgang geboekt. Maar de economische deelname van vrouwen blijft achter bij die van mannen2 en ... integratie van gender zou effectiviteitswinst opleveren in programma’s voor economische ontwikkeling en application/pdf attached to:Beleidsreactie

  16 november 2015 | File attachment

 9. rapport-verkorte-nederlandse-versie.pdf

  vinden op http://diplomatie.belgium. be/nl, http://diplomatie.belgium.be/fr en http://www.minbuza.nl/iob. ... verdeling 45 Fungibiliteit 45 7 Impact van de schuldverlichting 48 Impact op economische groei 49 ... Economische groei 53 Armoedebestrijding 53 Belang van de schuldverlichtingsovereenkomst 54 Geleerde lessen 54 application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichting aan de Democratische Republiek Congo (Verkorte versie, niet-deskundige lezer)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. 348 Schoon schip. En dan (verkorte versie).pdf

  vinden op http://diplomatie.belgium. be/nl, http://diplomatie.belgium.be/fr en http://www.minbuza.nl/iob. ... verdeling 45 Fungibiliteit 45 7 Impact van de schuldverlichting 48 Impact op economische groei 49 ... Economische groei 53 Armoedebestrijding 53 Belang van de schuldverlichtingsovereenkomst 54 Geleerde lessen 54 application/pdf attached to:Schoon schip. En dan? (Verkorte versie)

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus

Documenttype