Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

139 resultaten voor 'Economische Diplomatie'…

 1. rapport (1).pdf

  bereikt. Het gaat daarbij om hulp, maar ook om diplomatieke inspanningen en om economische betrek- kingen. ... 2.2.2.1 Economische groei 61 2.2.2.2 Aandeel in de wereldhandel 65 2.2.2.3 Buitenlandse investeringen 67 ... functioneren van de overheid 180 6.4.4 Harmonisatie, alignment en ownership 181 6.4.5 Economische groei 182 application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Rapport, 308)

  14 maart 2014 | File attachment

 2. Kabinetsreactie IOB-evaluatie NL en de WHO (2011-2015).pdf

  Amsterdam organiseren. Pagina 8 van 9 999999999 Onze Referentie MINBUZA-2016.344346 Economische diplomatie ... uit andere sectoren voor de conferentie worden uitgenodigd waaronder landbouw, economische zaken en application/pdf attached to:Kabinetsreactie

  19 juli 2016 | File attachment

 3. Op zoek naar focus en effectiviteit – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005-2012.pdf

  bijdrage van het bedrijfsleven aan de economische groei en de vermindering van armoede in ... op operationele doelstelling 4.3: ‘Verhoogde economische groei en verminderde armoede als gevolg van ... Scheer (strategisch adviseur bij de Directie Duurzame Economische ontwikkeling DDE) en Thijs Woudstra application/pdf attached to:Op zoek naar focus en effectiviteit – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005-2012

  8 mei 2014 | File attachment

 4. congresbundel-afrika-ter-discussie.pdf

  klimaatverandering (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), handel (Economische Zaken en Landbouw, Natuur ... of ons streven naar coherentie de economische mogelijkheden voor de Afrikaanse burger vergroot heeft. ... de economische kant van de relatie en de meer klassieke ontwik- kelingssamenwerking is ook naar de application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Congresbundel 'Afrika ter discussie', Afrikacongres 2008)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. Internationale business support – vijf case studies.pdf

  functies van economische diplomatie, die volgens IOB7 worden 5 Om dezelfde reden wordt ook het aantrekken ... Working Paper, no. WPS 4044. 7 Zie: Effectiviteit van Economische Diplomatie: Methoden en resultaten van ... economische basisgegevens verzameld over de landen op de longlist. Met de resultaten van de quickscan is, application/pdf attached to:Internationale business support – vijf case studies – vergelijkingsmateriaal voor de evaluatie van de NBSO's

  5 september 2014 | File attachment

 6. 328.pdf

  27 � 2.2 Economische groei en ongelijkheid 31 � 2.3 Sociale sectoren 32 � 2.4 Conclusies 34 � 3� ... euro | 9 | EZ Ministerie van Economische Zaken FDL Fondo de Desarrollo Local FED Fondo para la Equidad ... dienstverlening via sectorsteun aan gezondheidszorg en onderwijs; • �economische ontwikkeling via steun aan het application/pdf attached to:Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 (rapport, 328)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. B85-617689_IOB 379 WEB.PDF

  Financieel Economische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken FNL Forces Nationales de Libération ... Development (Nederlands: OESO) OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Engels: OECD) ... OESO/DAC Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling / Commissie voor application/pdf attached to:Investeren in stabiliteit: Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht

  14 maart 2014 | File attachment

 8. evaluatie-van-de-benelux-unie-samenwerking-vanuit-nederlands-perspectief.pdf

  zetten richting monetaire samenwerking en een douane-unie. Via de Benelux Economische Unie (BEU, 1960), ... Belgisch-Nederlands grensoverleg Benelux België, Nederland en Luxemburg BEU Benelux Economische Unie BGTS Benelux ... Contrôle Route ECURIE European Community Urgent Radiological Information System EEG Europese Economische application/pdf attached to:Relaties, resultaten en rendement: Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief

  14 maart 2014 | File attachment

 9. 299 Een Uitgebreid Europabeleid.pdf

  het vakdeparte- ment de centrale actor en was de rol van Buitenlandse Zaken beperkt. Economische ... alsmede het vermogen om de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie te weerstaan (economische application/pdf attached to:Een uitgebreid Europabeleid. Evaluatie van het Nederlandse beleid inzake de toetreding van Midden-Europese landen tot de EU 1997-2003

  14 maart 2014 | File attachment

 10. rapport.pdf

  onderzocht; • Internationale economische betrekkingen met aandacht voor de wijze van belangen- behartiging van ... van visumplicht heeft effecten op economische samenwerking (handel en toerisme), het functioneren van ... belangenbehartiging van de Nederlandse Antillen en Aruba. Problemen als de sociaal-economische stagnatie in de application/pdf attached to:Behartiging van de buitenlandse belangen van de Nederlandse Antillen en Aruba (rapport, 295)

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus

Documenttype