Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

61 resultaten voor 'Democratisering'…

 1. Jaarbericht 2014.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  29 mei 2015 | File attachment

 2. 345 (zonder nummer op voorkant).pdf

  militaire coups, democratisering, olierijkdom, corruptie, armoede, geweld en conflicten van politieke, application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichtingsovereenkomst van 2005 tussen de Club van Parijs en Nigeria (Verkorte versie, 345)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. ToR directe financiering website IOB 19 feb 13.docx

  politieke lobby, beleidsbeïnvloeding, democratisering, goed bestuur, mensenrechten en de versterking van application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment

 4. Termes de référence évaluation transition région arabe.pdf

  ToR Terms of Reference Frans The Only Constant is Change: Evaluation of the Dutch contribution to transition in the Arab region (2009-2013) februari, 2014 2014 Bijlage Grootte Termes de référence évaluation transition région arabe.pdf 289.89 KB application/pdf attached to:FR Termes de référence évaluation transition démocratique région arabe (2009-2013)

  24 april 2014 | File attachment

 5. evaluatie-van-het-nederlandse-beleid-m.b.t.-de-westelijke-balkan-2004-2008.pdf

  Beleidsdoorlichting Volledig rapport Rapport Nederlands 978-90-5328-416-2 Regionaal en geïntegreerd beleid? Evaluatie van het Nederlandse beleid Westelijke Balkan 2004-2008 2011 Bijlage Grootte evaluatie-van-het-nederlandse-beleid-m.b.t.-de-westelijke-bal application/pdf attached to:Regionaal en geïntegreerd beleid? Evaluatie van het Nederlandse beleid met betrekking tot de Westelijke Balkan 2004-2008

  14 maart 2014 | File attachment

 6. bijlage.pdf

  ontwikkelingsterreinen naar terreinen als democratisering en conflictpreventie en stimulering van andere vormen van ... democratisering, meerpartijenverkiezingen) en de economische hervormingen en liberalisatie (o.a. application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Bijlagen)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  IOB heeft het Jaarbericht 2013 uitgebracht. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2013 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC) opgestelde criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, rele application/pdf attached to:Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  12 juni 2014 | File attachment

 8. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  Attachment Size Annual Report 2014 (in Dutch) 1.26 MB Annual Report 2013 (in Dutch) 1.15 MB Annual Report 2012 (in Dutch) 1.22 MB Annual Report 2011 (in Dutch) 2.14 MB IOB conducts research. The research can take the form of policy reviews (policy evaluat application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 9. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 10. IOB Jaarbericht 2015.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  22 juli 2016 | File attachment