Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

128 resultaten voor 'Cultuur'…

 1. factsheet.pdf

  namelijk Buitenlandse Zaken (BuZa) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW). Van oudsher komen in het ... ministeries in het internationaal cultuurbeleid is dan ook meer voorwaardenscheppend dan sturend. 2. Cultuur ... beleid. Daarentegen is de samenhang tussen cultuur en de andere pijlers van het buitenlands beleid application/pdf attached to:De kunst van het Internationaal cultuurbeleid (Evaluatie 1997-2000) (IOB Informatieblad)

  14 maart 2014 | File attachment

 2. Netwerkanalyse.pdf

  Dit is een onderzoek naar de internationalisering van de Nederlandse cultuur. Het is een deelstudie in ... e-cultuur Film Letteren Cultuurfonds1 Fonds Podiumkunsten Mondriaan Fonds Stimuleringsfonds creatieve ... veranderingen beïnvloedden de internationalisering van de Nederlandse cultuur op verschillende manieren. Sommige application/pdf attached to:Netwerkanalyse

  4 mei 2016 | File attachment

 3. rapport (1).pdf

  Voorwoord In 1997 is door de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en Cultuur een nieuw geza- menlijk ... Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een complicerende factor voor deze evaluatie is geweest ... op de bezochte posten, de voor cultuur verantwoordelijke beleidsdirectie bij BuZa en externe application/pdf attached to:De kunst van het Internationaal cultuurbeleid (Evaluatie 1997-2000) (Rapport)

  14 maart 2014 | File attachment

 4. ToR Evaluatie NL PD.pdf

  beleidsdoorlichting naar grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur (4.3)”. Door IOB wordt hieraan ... cultuur is het mogelijk om verschillende doelgroepen aan te spreken en nieuwe vormen van media te bedienen ... waardoor internationale beleidsdoelstellingen effectiever kunnen worden bereikt. Via cultuur worden application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie

  17 februari 2015 | File attachment

 5. iob-nieuwsbrief--11-16.pdf

  welzijn (28 procent). In beide rondes viel op dat er nauwelijks aanvragen uit de hoek van sport of cultuur application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief #11 16

  14 maart 2014 | File attachment

 6. iob-nieuwsbrief.pdf

  van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) namen deel aan de application/pdf attached to:Vijf jaar Top van Warschau De Nederlandse inzet voor versterking van de Raad van Europa (IOB-Nieuwsbrief)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. rapport.pdf

  projecten cultuur 86 Tabel 6.6 Resultaten projecten in overige thema’s 88 Tabel 7.1 Kosten personele inzet ... van onderwijs, zorg en welzijn, en cultuur 79 Figuur 6.2 Activiteiten gericht op institutionele ... samenwerking. Voor projecten in sectoren als cultuur, sport, milieu en toerisme is de faciliteit nauwelijks application/pdf attached to:Rapport (361)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 13 12- Samenwerking ministerie van Buitenlandse Zaken en SNV ambivalent_0.pdf

  een bijbehorende cultuur. Hoe combineert SNV de uiteenlopende eisen van die twee? • IOB’s bevindingen application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 13 12 – Samenwerking ministerie van Buitenlandse Zaken en SNV ambivalent

  24 april 2014 | File attachment

 9. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 15 03 – Gender sense & sensitivity – Doorlichting van het internationale beleid voor vrouwenrechten en gendergelijkheid (2007-2014).pdf

  vrouwenrechten. Hiertoe heeft het, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, binnen diverse application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 15 03 – Gender sense & sensitivity: Doorlichting van het internationale beleid voor vrouwenrechten en gendergelijkheid (2007-2014)

  16 november 2015 | File attachment

 10. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 15 02 – Werk in uitvoering – evaluatie van het ORET-programma. Investeren in publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden.pdf

  infrastructuur in stand te houden en daarvoor een cultuur van onderhoud in te voeren én vol te houden. De application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 15 02 – Werk in uitvoering – evaluatie van het ORET-programma. Investeren in publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden

  12 oktober 2015 | File attachment