Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

38 resultaten voor 'Biodiversiteit'…

 1. Deelstudie Duurzame ontwikkeling- Forests.pdf

  Colombia BBI Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal (International Policy Programme on Biodiversity application/pdf attached to:Deelstudie duurzame ontwikkeling – Forests

  14 maart 2014 | File attachment

 2. terms-of-reference-EU-nl.pdf

  Beleidsdoorlichting ToR Terms of Reference Nederlands Strategie bij benadering – Nederlandse coalitievorming en de multi-bi benadering in het kader van de EU-besluitvorming (2008-2012) augustus, 2010 2010 Bijlage Grootte terms-of-reference-EU-nl.pdf 225.0 application/pdf attached to:Terms of Reference (Nederlands)

  14 maart 2014 | File attachment

 3. B85-617689_IOB 379 WEB.PDF

  Beleidsdoorlichting Volledig rapport Rapport Nederlands 978-90-5328-440-7 Investeren in stabiliteit: Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht april, 2013 2013 Bijlage Grootte IOB Evaluatie 379 2.82 MB application/pdf attached to:Investeren in stabiliteit: Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht

  14 maart 2014 | File attachment

 4. Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde.pdf

  milieu en ongewenste effecten voor het klimaat en de biodiversiteit. Dit rechtvaardigt dat Nederland zich application/pdf attached to:Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde

  4 mei 2016 | File attachment

 5. bijlage.pdf

  Bijlage Rapport Nederlands 978-90-5328-359-2 Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. 2008 Bijlage Grootte bijlagen.pdf 251.16 KB application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Bijlagen)

  14 maart 2014 | File attachment

 6. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  IOB heeft het Jaarbericht 2013 uitgebracht. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2013 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC) opgestelde criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, rele application/pdf attached to:Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  12 juni 2014 | File attachment

 7. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  Attachment Size Annual Report 2014 (in Dutch) 1.26 MB Annual Report 2013 (in Dutch) 1.15 MB Annual Report 2012 (in Dutch) 1.22 MB Annual Report 2011 (in Dutch) 2.14 MB IOB conducts research. The research can take the form of policy reviews (policy evaluat application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 8. IOB Jaarbericht 2013.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  12 juni 2014 | File attachment

 9. IOB Jaarbericht 2015.pdf

  Bijlage Grootte Jaarbericht 2015 2.57 MB Jaarbericht 2014 1.26 MB Jaarbericht 2013 1.15 MB Jaarbericht 2012 1.22 MB Jaarbericht 2011 2.14 MB IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies application/pdf attached to:Product IOB

  22 juli 2016 | File attachment

 10. IOB Jaarbericht 2015.pdf

  IOB Jaarbericht 2015.pdf Jaarbericht 2015 Jaarbericht 2015 | IOB | Verantwoorden & Leren | Jaarbericht 2015 | IOB | Verantwoorden & Leren | Jaarbericht 2015 | IOB | Verantwoorden & Leren | Jaarbericht 2015 | IOB- Verantwoorden en leren | Inspec application/pdf attached to:Jaarbericht 2015 met overzicht afgeronde evaluaties en reflectie op het Nederlandse EU-beleid

  25 juli 2016 | File attachment