Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Samenwerking

IOB onderhoudt contacten met verschillende (inter)nationale organisaties op het terrein van effectmeting van buitenlandbeleid:

Zoeken