Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Beleidsdoorlichting over de samenwerking met de Verenigde Naties bij de realisatie van de speerpunten van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

Status: 

IOB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsdoorlichting t.a.v. samenwerking met VN-organisaties die relevant zijn voor de doelstellingen van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (OS). De focus van de beleidsdoorlichting is op:
a) de toetsing van de veronderstelde comparatieve voordelen van het VN kanaal;
b) de inzichten in de effectiviteit van de VN-activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking; en
c) de voortgang die is gemaakt met de ook door Nederland voorgestane hervormingen, met name waar het gaat om het bevorderen van coherentie en het tegengaan van fragmentatie en duplicatie.

De evaluatievragen volgen de systematiek van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (2014) en hebben betrekking op:
1. De motivering voor het beleid en de met het beleid beoogde doelen.
2. De beschrijving van het beleid ten aanzien van de VN, de onderbouwing ervan en de uitgaven.
3. Het inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van de gefinancierde activiteiten.
4. De effectiviteit en efficiëntie van het Nederlandse beleid.
5. De maatregelen die mogelijk zijn ter verdere verhoging van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid.

Het onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten in de periode 2012-2015:
1) Beleidsreconstructie: beleidsintenties, besluitvorming, uitvoering en financiering.
2) Vier deelstudies per speerpunt:
a) SRGR: UNFPA en UNAIDS;
b) drinkwater: UNICEF;
c) voedselzekerheid: FAO en IFAD;
d) veiligheid en rechtsorde: UNDP, en de samenwerking met de VN in het algemeen;
3) deskstudie over de hervormingen bij de VN die gericht zijn op het bereiken van grotere coherentie.

 

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken