Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Totstandkoming beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling

 


Toelichting bij de informatie die op deze pagina is weergegeven


 


De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) heeft gewerkt aan de beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling. Met korte nieuwsflitsen is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen bij het totstandkomen van de beleidsdoorlichting.

Bijlagen zijn onderaan te vinden onder 'Gerelateerde documenten:'. Vlak daarboven staat een overzicht van de informatie over het verloop van het onderzoek ('Nieuwsoverzicht').
 


 


 


 


Landenstudies Bangladesh, Burundi, Ethiopië en Vietnam (3 september 2013)

 


In opdracht van IOB is in Bangladesh, Burundi, Ethiopië en Vietnam onderzoek verricht naar hoe in de praktijk het beleid uitpakt op het gebied van de ondersteuning van de private sector. Aandacht is besteed aan de wijze waarop het beleid is uitgevoerd (proces) en aan de resultaten die daarbij zijn geboekt (effecten).

Deze uitkomsten zullen worden verwerkt in de beleidsdoorlichting van het beleid gericht op private sector ontwikkeling. De afronding van deze beleidsdoorlichting is voorzien in dit najaar.
 


Publiek-private partnerschappen in ontwikkelingslanden (24 mei 2013)

 

Het inzicht in de effecten van door Nederland ingezette publiek-private partnerschappen (PPP’s) is bijzonder beperkt. Daarom heeft IOB onderzoek laten verrichten naar de effecten van PPP’s in ontwikkelingslanden. Het onderzoek bestaat uit een systematische scan van wat er in de internationale literatuur is te vinden over dit onderwerp. De uitkomsten leveren een positief beeld op, maar de onderbouwing van die effecten is doorgaans zwak.Wel geeft het onderzoek een beeld van wat kernelementen zijn van PPP’s, wat de beweegredenen zijn om dit instrument te benutten en wat beschouwd kan worden als factoren die bijdragen aan het succes van PPP’s.


 


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de rol van overheidsbeleid (8 mei 2013)

 

IOB heeft onderzoek laten verrichten naar de effecten van het overheidsbeleid op het MVO-gedrag van bedrijven in ontwikkelingslanden. Het onderzoek bestaat uit een systematisch onderzoek naar wat in de internationale literatuur is te vinden over dit onderwerp. Dat levert een gemengd beeld op.In ongeveer de helft van de gevallen worden positieve resultaten geboekt, in circa een kwart van de gevallen is sprake van negatieve effecten en in een kwart van gemengd positieve en negatieve effecten. Met de studie wil IOB ook inzage bieden in het instrumentarium van het Nederlandse MVO-beleid. Over de uitkomsten van dat beleid is bijzonder weinig vastgelegd in kwalitatief goede evaluaties. Het onderzoek toont aan dat het goed mogelijk is om het Nederlandse MVO-beleid te evalueren en daarmee inzage te krijgen wat goed en wat minder goed werkt.
 


Binnenkort: zes publicaties beschikbaar (15 april 2013)


 


Rond begin mei hoopt IOB zes publicaties beschikbaar te kunnen stellen over deelonderwerpen die relateren aan Private Sector Ontwikkeling. Het gaat om twee systematic literature reviews en vier landenstudies over het Nederlandse PSD-beleid. Alle publicaties zullen in het Engels verschijnen. De reviews zullen ook in drukvorm worden verspreid. Houd deze website dus in de gaten.

Gegevens:
IOB Study no. 377; April 2013. Corporate Social Responsibility: the role of public policy. A systematic literature review of the effects of government supported interventions on the corporate social responsibility (CSR) behaviour of enterprises in developing countries.
IOB Study no. 378; April 2013. Public-Private Partnerships in developing countries. Systematic literature review.
Country Report Vietnam. Policy review Private Sector Development
Country Report Burundi. Policy review Private Sector Development
Country Report Bangladesh. Policy review Private Sector Development
Country Report Ethiopia. Policy review Private Sector Development

 


Impressie landenbezoek Bangladesh (11 februari 2013)

foto Bangladesh
In januari waren Sonke Buschmann en Anna Lentink (Triodos Facet) in Bangladesh voor het uitvoeren van de landenstudie over Private Sector Ontwikkeling.

Doel van deze studies is het in kaart brengen van het Nederlandse PSD beleid, de bijbehorende activiteiten en effecten daarvan. Lees verder hier
 


Onderzoek naar vraagsturing van het bedrijfsleveninstrumentarium (29 januari 2013)

 

Het afstudeeronderzoek van IOB-stagiair Mark Franken naar de vraaggestuurdheid van het Nederlandse bedrijfsleveninstrumentarium is afgerond. Het complete onderzoeksrapport is te vinden via deze link.Het PSD-beleid is helder: het bedrijfsleveninstrumentarium behoort vraaggestuurd te werken. Opvallend genoeg ontbreekt een duidelijke definitie van wat er bedoeld wordt met vraagsturing in het beleid, maar ook bij de uitvoeringsorganisatie van het bedrijfsleveninstrumentarium. Ook in de literatuur is niet één geaccepteerde definitie te vinden. Als er over vraagsturing wordt geschreven wordt dit vaak geassocieerd met participatie, ownership en decentralisatie. Als tegenovergestelde wordt aanbodgestuurd genoemd. Lees verder hier
 


Impressie landenbezoek Burundi (7 januari 2013)

 

In de week voor Kerst was Stefan Platteau (Triodos Facet) in Burundi voor het uitvoeren van de landenstudie ter plekke. Hij bekeek onder andere het FORCE-project en geeft hiervan de volgende impressie:

“Le projet FORCE a donné plus de force au secteur de la microfinance au Burundi”, zegt Marie Louise Nsabiyumva. Marie Louise is Directeur Generaal van de CECM, la Caisse Coopérative d’Épargne et de Crédit Mutuel, een van Burundi´s toonaangevende microfinancieringsinstellingen (MFIs) en een van de 15 MFIs die de voorbije jaren steun hebben ontvangen van het door Nederland gefinancierde FORCE project. Lees verder hier
 


Verwacht in 2013: Beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling (21 december 2012)

 

Momenteel is het team van de beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling druk doende met het schrijven van het eindrapport. Dit is een langdurig proces: verschillende bronnen moeten met elkaar gecombineerd worden, losse eindjes moeten worden weggewerkt en in een enkel geval moet toch nog aanvullende informatie gezocht worden. Ondertussen gaat ook het onderzoek doen nog verder: afgelopen week bezocht Triodos Facet als onderdeel van de landenstudies PSD Burundi en in januari staat een bezoek aan Bangladesh op het programma.

Een vooruitblik op de eerste maanden van het nieuwe jaar laat zien dat in elk geval de systematic literature review over de effecten van overheidsbeleid op het MVO-gedrag van bedrijven gepubliceerd zal worden. Wat is er op internationaal gebied bekend over de effecten van deze activiteiten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
Verder zullen de landenstudies en de bijbehorende synthesestudies worden afgerond. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de daadwerkelijke beleidsdoorlichting. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang? Neem dan regelmatig een kijkje op deze website.
 


Impressie bezoek Ethiopie (26 november 2013)

foto Ethiopie
 “Over een stoffige weg rijden we terug naar Addis Ababa. Veel Afrikaanse clichés zijn van toepassing: nauwelijks verkeer, verschillende mensen die handmatig de oogst binnenhalen, een uitgestrekt landschap met een lappendeken aan veldjes, een brandende zon en gaten in het wegdek.

Toch zijn we net op een paar plekken geweest die niet helemaal passen in dit cliché. We waren op bezoek bij een aantal Nederlandse ondernemers die van deze plek hun thuis hebben gemaakt.” Lees verder hier

 


Nieuwsoverzicht


 


 


Landenstudies Bangladesh, Burundi, Ethiopië en Vietnam (3 september 2013)
Publiek-private partnerschappen in ontwikkelingslanden (24 mei 2013)
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de rol van overheidsbeleid (8 mei 2013)
Binnenkort: zes publicaties beschikbaar (15 april 2013)
Impressie landenbezoek Bangladesh (11 februari 2013)
Onderzoek naar vraagsturing van het bedrijfsleveninstrumentarium (29 januari 2013)
Verwacht in 2013: Beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling (21 december 2012)
Impressie landenbezoek Burundi (7 januari 2013)
Impressie bezoek Ethiopië (26 november 2012)
Missie op bezoek in Vietnam (24 oktober 2012)

Oudere berichten over de Beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling zijn hier te vinden.

Zoeken