Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Product IOB

IOB voert onderzoeken uit. Dat kunnen beleidsdoorlichtingen, impactevaluaties, overige evaluaties, synthesestudies en ad hoc onderzoeken zijn. De Tweede Kamer is toegezegd dat beleidsdoorlichtingen en evaluaties aan haar zullen worden toegezonden, vergezeld van een beleidsreactie van de minister.

Beleidsdoorlichtingen richten zich op een bepaald beleidsterrein van de overheid, waarbij vragen worden beantwoord gericht op kostenbewustzijn, effectiviteit en de mate van doelbereiking. Ook wordt, indien mogelijk, de vraag beantwoord of het betreffende beleid anders – efficiënter –  kan worden uitgevoerd.

Impactevaluaties geven inzicht in de resultaten van het beleid op langere termijn.

Synthesestudies, gebaseerd op literatuuronderzoek, staan ten dienste van zowel beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering als van beleidsevaluaties.

Ad hoc onderzoek wordt incidenteel door IOB uitgevoerd op verzoek van de departementsleiding of van de Tweede Kamer. 

Een overzicht van de uitgebrachte publicaties is te vinden in het Jaarbericht.
 

BijlageGrootte
Jaarbericht 20152.57 MB
Jaarbericht 20141.26 MB
Jaarbericht 20131.15 MB
Jaarbericht 20121.22 MB
Jaarbericht 20112.14 MB

Zoeken