Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Inspecteur IOB spreekt oratie uit over 'Goed Bestuur'

  Prof.dr. Geske Dijkstra, inspecteur bij IOB en hoogleraar Governance and Global Development bij de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, sprak op vrijdag 15 maart haar oratie uit met als titel 'Paradoxen rond Goed Bestuur'.

In haar oratie besprak Dijkstra diverse paradoxen rond goed bestuur. De gebruikelijke theorievorming rond ontwikkelingshulp stelt dat hulp leidt tot goed bestuur, en dat goed bestuur tot ontwikkeling leidt. Een eerste paradox is dat goed bestuur niet blijkt te leiden tot economische groei. Een tweede paradox is dat er op macroniveau ook geen causaal verband is tussen hulp en goed bestuur. In haar inaugurele rede bespreekt Dijkstra diverse mogelijke verklaringen voor deze paradoxen: de beperkte validiteit van de gebruikelijke indicatoren voor goed bestuur, en mogelijke negatieve effecten van hulp op (in het bijzonder) overheidscapaciteit en interne democratische verantwoording. Dit laat ten slotte een derde paradox zien: hoewel ontwikkelingshulp in theorie bijdraagt aan democratie in ontwikkelingslanden, dwingt de praktijk van ontwikkelinghulp een bepaald beleid af.

 

BijlageGrootte
Oratie Dijkstra.pdf703.36 KB

Zoeken