Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Consulaire dienstverlening doorgelicht 2007-2010

Status: 
Datum van publicatie: 
2011

Consulaire dienstverlening bestaat al zolang staten betrekkingen met elkaar onderhouden. Het is dan ook één van de oudste kerntaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken én van de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De toenmalige waarnemend directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken, Jan Henneman, vroeg de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) medio 2009 om met een beleidsdoorlichting inzicht te geven in de uitvoering van de consulaire dienstverlening en in de daarmee bereikte resultaten. Daarbij merkte hij op ‘zeer veel waarde te hechten aan deze beleidsdoorlichting, enerzijds omdat het hier gaat om een kerntaak van Buitenlandse Zaken, die zeer dicht bij de burger staat - de Nederlander en de derdelander -, anderzijds omdat er voor het eerst een studie wordt gemaakt van consulaire dienstverlening in al zijn facetten en in onderlinge samenhang.’

Publicatienummer: 
338

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken