Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Jaarbericht 2012: Inleiding over fragmentatie in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

IOB heeft het Jaarbericht 2012 uitgebracht. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2012 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC) opgestelde criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie, duurzaamheid en coherentie. In de inleiding is aandacht gegeven aan de fragmentatie in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Ook zijn lopende evaluaties en overige activiteiten van IOB opgenomen.

BijlageGrootte
Jaarbericht 20121.22 MB

Zoeken