Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Panel van Advies

Het onafhankelijke Panel van Advies (2009) heeft tot taak middels gevraagde en ongevraagde adviezen de bruikbaarheid en het gebruik van evaluatiestudies te bevorderen.

In het Panel van Advies zijn zowel de ervaring en deskundigheid op het terrein van evaluatie als de kennis van ontwikkelingssamenwerking op evenwichtige wijze vertegenwoordigd.
 

Taken van het panel

Ten aanzien van de bruikbaarheid van evaluaties:
1. het adviseren over de uitgangspunten van de evaluatieprogrammering op het terrein van ontwikkelingssamenwerking alsmede over de werkwijze van IOB;
2. het achteraf beoordelen van de validiteit en betrouwbaarheid van evaluatierapporten en van de uitvoerbaarheid van aandachtspunten en/of aanbevelingen, en het doen van aanbevelingen ter verbetering;

Ten aanzien van het gebruik van evaluaties:
3. het adviseren over de institutionele verankering van de evaluatiefunctie in de beleidscyclus;
4. het adviseren over maatregelen waarmee het leren van evaluaties wordt gestimuleerd;
5. monitoring van de follow-up van aanbevelingen en/of aandachtspunten uit evaluatierapporten en het, zo nodig, doen van aanbevelingen voor verbetering.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met IOB. Email: iob@minbuza.nl ; tel: 070-348 6498

Gerelateerde documenten:
Derde Advies december 2014
Tweede Advies januari 2013
Eerste Advies mei 2011
TK - aanbiedingsbrief Eerste Advies
TK - brief instellen Panel van Advies 

Zie ook:
BZ evaluatieprogrammering 2013-2018
BHOS evaluatieprogrammering 2013-2018

 

Zoeken