Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Relaties, resultaten en rendement: Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief

Status: 
Datum van publicatie: 
2013

De Benelux Unie is een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg. In 2008 kwam een nieuw Benelux-verdrag tot stand. De Nederlandse regering beoogde met dit verdrag de samenwerking meer politieke sturing, meer beleidsinhoudelijke focus en meer flexibiliteit te bieden. Beide Kamers van het Nederlandse parlement vroegen de minister van Buitenlandse Zaken om een evaluatie van de Benelux-samenwerking. Het parlement wilde weten wat de toegevoegde waarde van de Benelux is en welke voordelen de samenwerking voor de Nederlandse burger oplevert, en tevens of de met het nieuwe verdrag beoogde verbeteringen in de praktijk worden gerealiseerd. Dit IOB-rapport bevat de bevindingen van deze evaluatie.
 

Publicatienummer: 
372

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken