Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Regionaal en geïntegreerd beleid? Evaluatie van het Nederlandse beleid Westelijke Balkan 2004-2008

Status: 
Datum van publicatie: 
2011

De Westelijke Balkan omvat de landen van het voormalige Joegoslavië, met uitzondering van Slovenië, maar inclusief Albanië. Nederland heeft in de periode 2004-2008 een breed palet aan beleidsinstrumenten ingezet met als doel de vrede, stabiliteit en duurzame ontwikkeling in de Westelijke Balkan te bevorderen. Nederland volgde daarbij een regionale benadering, die was gebaseerd op geïntegreerd beleid vanuit regionaal perspectief. Geïntegreerd beleid had betrekking op de gecombineerde of samenhangende inzet van ontwikkelingssamenwerking, politieke druk en dialoog, economische instrumenten en inzet van militairen en politiemensen voor internationale vredesmissies. In dit rapport onderzoekt de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie of Nederland er in geslaagd is in de Westelijke Balkan een regionale benadering en een geïntegreerd beleid te voeren en met welk resultaat.

Publicatienummer: 
359

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken