Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Leren van NGOs: Studie van de basic education activiteiten van zes Nederlandse NGOs

Status: 
Datum van publicatie: 
2011
In het kader van de beleidsdoorlichting basic education, uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), werd het van belang geacht aandacht te besteden aan de effectiviteit en duurzaamheid van Nederlandse niet-gouvernementele organisaties (NGOs) op het terrein van basic education. Dit eindrapport zal gebruikt worden als hoofdstuk in de beleidsdoorlichting basic education.
Teneinde beter inzicht te verwerven in de wijze waarop Nederlandse NGOs invulling geven aan de onderwijsdoelstellingen, zijn 6 NGOs (Edukans, ICCO, Oxfam Novib, Plan Nederland, Terre des Hommes en Woord en Daad) uitgenodigd om de bevindingen uit hun extern uitgevoerde evaluaties van activiteiten die door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (mede)gefinancierd systematisch in kaart te doen brengen. Uiteindelijk zijn daartoe 37 evaluatierapporten geselecteerd waarmee een breed beeld - niet een volledig representatief overzicht - kan worden geschetst van de desbetreffende NGO activiteiten.
Publicatienummer: 
354

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken