Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan drinkwater en sanitaire voorzieningen (1990-2011)

Status: 
Datum van publicatie: 
2012
Veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor arme mensen is al heel lang een beleidsprioriteit voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Een belangrijk ankerpunt voor het huidig beleid is het specifieke Millennium Ontwikkelingsdoel om tussen 1990 en 2015 het deel van de wereldbevolking zonder duurzame toegang tot veilig drinkwater en een geschikt toilet, te halveren.
Deze beleidsdoorlichting geeft inzicht in het gevoerde beleid en de effecten van het beleid op het gebruik van drinkwater en sanitaire voorzieningen, alsmede de gevolgen daarvan voor de gezondheid en ontwikkelingskansen van de doelgroep. Het rapport laat zien dat de inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken aanzienlijk zijn geweest maar dat de verzamelde gegevens over toegenomen toegang tot en gebruik van deze voorzieningen niet altijd alles zeggen. Er is ruimte voor meer op duurzame effecten gerichte sturing en betere toetsing van uitvoering van beleid, mits het ministerie de daarvoor benodigde menskracht inzet.
Publicatienummer: 
366

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken