Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Vijf jaar Top van Warschau De Nederlandse inzet voor versterking van de Raad van Europa

Status: 
Datum van publicatie: 
2011
Op de Top van Warschau in 2005 besloten de lidstaten van de Raad van Europa (RvE) tot een herdefiniƫring van de taken van de organisatie. De wens tot helderheid over het doel en de taakopvatting van de RvE was een noodzakelijke stap in het licht van grote veranderingen in de Europese architectuur.
De destructie van het morele landschap tijdens de Tweede Wereldoorlog spoorde de aangeslagen landen aan in de periode daarna alles in het werk te stellen om een vreedzaam Europa te creƫren. Daartoe werd de Raad van Europa opgericht. Het formuleren van de rechten voor de mens en de waarborgen voor een democratische rechtsstaat is gegrond in de wil vrede, veiligheid en respect te garanderen. Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) is daarvan bij uitstek de juridische vertaling. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is opgericht om er op toe te zien dat de autoriteiten van de lidstaten de gezamenlijke normen, neergelegd in
het EVRM, op de juiste wijze interpreteren en toepassen.
Publicatienummer: 
346

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
18 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken