Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Maatgesneden Monitoring. ‘Het verhaal achter de cijfers’.

Status: 
Datum van publicatie: 
2009

Nederland kent een uniek systeem van medefinanciering van particuliere organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houden. In geen enkel ander land wordt een zo groot deel van het ontwikkelingsbudget besteed via het zogenoemde particuliere kanaal. Ook qua diversiteit en autonomie is het maatschappelijk middenveld in Nederland bijzonder en waardevol.Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de betrokken organisaties op een aantal punten een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van wat overheden en internationale organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking presteren. In een recente evaluatie van de hulp die de Europese Commissie via het maatschappelijk middenveld besteedt worden in dit verband de volgende karakteristieken genoemd: kennis van de lokale context, beter in staat vertrouwen te winnen en ownership te bevorderen, grotere bijdrage aan empowerment en sociale verandering en beter in staat om afgelegen gebieden en kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken en om daar actief te zijn waar de lokale overheid niet aanwezig is of disfunctioneert en waar overheidshulp moeilijk is of opgeschort. In de genoemde evaluatie wordt benadrukt dat de mate waarin deze potentiële meerwaarde ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd mede afhangt van het strategisch gebruik dat in dit geval de Europese Commissie daarvan maakt. De evaluatie stelt dat dit beslist beter kan.

Publicatienummer: 
321

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
17 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken