Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Evaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname–Nederland

Status: 
Datum van publicatie: 
2011

In 2008 lanceerde de Nederlandse regering de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (TF): een subsidiefonds om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit Nederland en Suriname te bevorderen. Het initiatief kwam voort uit het voornemen van de regering om - met het oog op het aflopen van de bilaterale ontwikkelings-samenwerking - de bijzondere relaties tussen beide landen opnieuw vorm te geven. Uit het fonds zijn 108 projecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van EUR 11,7 miljoen. Bijna driekwart van de subsidiemiddelen is aangewend voor projecten in de sfeer van onderwijs, zorg en welzijn.

Publicatienummer: 
361

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken