Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Conferentie "Bewijs op een goudschaaltje: evaluatieresultaten voor beleidsmakers in ontwikkelingssamenwerking"

Op 5 en 6 november organiseren het Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval), de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) van de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en IOB in Berlijn een conferentie over het gebruik van evaluaties. Het doel van de conferentie is om beleidsmakers en evaluatoren dichter bij elkaar te brengen om zo te bevorderen dat evaluaties beleidsrelevanter worden, meer gericht op de actuele vraagstukken van beleidsmakers, alsook dat de resultaten van evaluaties beter hun weg vinden in de beleidsdiscussie.

Experts bediscussiëren resultaten van evaluatie-onderzoek op terreinen als plattelandsontwikkeling, armoede en ongelijkheid, hulp en handel en begrotingssteun. Daarnaast komen thema’s aan de orde als de rol van geocoding, legitimiteit van hulp en de effecten van beëindiging van hulp. Aan de conferentie nemen internationaal bekende sprekers deel zoals Lant Pritchett (Harvard University), Howard White (Campbell Collaboration, ex-directeur 3IE), Emmanuel Jimenez (directeur 3IE), Edward Taylor (bekend van zijn boek Beyond Experiments), Caroline Heider (directeur-generaal IEG), Stephan Klasen (Universität Göttingen) en Dirk Willem te Velde (ODI). Voor Nederland zullen onder meer deelnemen Peter Lanjouw en Chris Elbers (VU), Ruerd Ruben (Wageningen University) en uiteraard IOB-directeur Wendy Asbeek Brusse.

Tijdens een afzonderlijk panel zullen beleidsmakers over het belang van evaluatie en de implementatie van resultaten in beleid discussiëren. Dit panel zal vooral aandacht besteden aan de soms bestaande kloof tussen beleid en evaluatie.

Bij een afsluitend panel zullen directeuren van evaluatiediensten (van de drie evaluatiediensten, de Wereldbank (IEG) en 3IE) verder spreken over mogelijkheden om evaluaties relevanter te maken voor het beleid en evaluatie beter in de beleidscyclus te verankeren.

Zie voor nadere informatie en registratie:

http://www.deval.org/en/international-development-evaluation-conference.html

 

Zoeken