Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Nederlandse investeringen in publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden redelijk effectief, maar niet altijd gericht op armoedevermindering

IOB heeft een evaluatie uitgebracht van het programma voor Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties (ORET) na 2007. IOB constateert dat ORET zich ontwikkelde tot een veelomvattend pakket aan infrastructurele diensten dat ook aantrekkelijk was voor de ontvangende overheden. Door de verschuiving in doelen naar duurzame economische ontwikkeling vanaf 2005 nam echter het effect op armoedevermindering af. Financiële duurzaamheid van de transacties blijft een grote uitdaging. Ook was ORET te weinig complementair aan andere Nederlandse hulpactiviteiten en speelde het een beperkte rol bij vergroting van de markttoegang voor Nederlandse exporteurs. De combinatie van schenkingen met andere financieringsmiddelen vergrootte het bereik van ORET, maar ging bij bankleningen samen met hoge eenmalige financierings- en verzekeringskosten.

Deze en andere conclusies trekt IOB in het rapport 'Work in Progress – Evaluation of the ORET Programme: Investing in Public Infrastructure in Developing Countries'. Het rapport is hier te downloaden. De IOB Evaluatie Nieuwsbrief is hier te vinden, en de beleidsreactie kan hier worden gedownload. De onderliggenda data betreffende de transacties kunnen interactief verkend worden op deze pagina.

Zoeken