Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Sectorsteun in milieu en water

Status: 
Datum van publicatie: 
2008
De introductie van de sectorale benadering heeft veel verwachtingen gewekt. Door ons niet langer op afzonderlijke projecten, maar in plaats daarvan op een sector als geheel te richten, verwachten we meer blijvende resultaten te kunnen boeken. De voorzieningen worden beter over het land gespreid. Er komt meer samenhang in onze activiteiten: niet alleen voor de aanleg van een pomp, maar ook voor het beheer en het gebruik ervan, het onderhoud en de reparatie. Die samenhang ontbrak veelal in de hulp aan de watersector. Datzelfde geldt voor de milieu-activiteiten en ook daar moest de sectorale aanpak uitkomst bieden. Onder regie van de overheid van het partnerland, en idealiter in samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden, zouden de donoren gezamenlijk de overheidsbegroting voor een sector ondersteunen en zo bijdragen aan concrete resultaten voor de armen. Deze meer systematische aanpak die de vroegere lappendeken van projecten moet vervangen, beoogt bovendien bij te dragen aan een beter functioneren van de overheid en van andere betrokken instituties. Als de overheid het overzicht en de regie heeft, geeft dat ook de mogelijkheid om het parlement en de bevolking meer inzicht te geven in beleid en bestedingen en daarover verantwoording af te leggen.
Publicatienummer: 
317

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
18 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken